Insercio laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes (2020)Recentment, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha presentat la cinquena edició de l’informe La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes (2020), que serveix per millorar els programes de doctorat de les universitats catalanes.

En aquesta edició de l’informe, s’han enquestat 1.945 persones doctorades (un 46 % de taxa de resposta), realitzades abans de la pandèmia COVID-19 a les persones doctorades els cursos 2014-2015 i 2015-2016 a les universitats catalanes.

L’extinció dels programes de doctorats antics al curs 2015-2016 va provocar un pic de població doctorada. En els cursos posteriors, el nombre de població doctorada total ha anat disminuint fins a estabilitzar-se els darrers dos cursos (2017-2018 i 2018-2019) al voltant dels 2.100 nous doctors i doctores per curs. A la vegada, el percentatge de dones doctorades s’ha situat al voltant del 50 % des del curs 2010-2011.

En el curs 2018-2019, la distribució per àmbits de coneixement ha sigut la següent: ciències de la salut (32 %); àrea tècnica (19 %); ciències experimentals (18 %); ciències socials (18 %); i, per últim, humanitats (14 %). En el mateix curs, el 37 % de la població doctorada a Catalunya és d’origen estranger, la meitat de la qual prové d’Amèrica Llatina i el Carib.

L’informe La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes (2020) es centra en aspectes com, entre d’altres, l’ocupació, l’adequació de les funcions a la feina, el lloc de treball el tipus de contractes. En relació amb l’ocupació, el 95 % dels doctors i doctores treballen tres anys després d’haver finalitzat els estudis de doctorat.

Respecte a l’adequació de les funcions a la feina, el 52 % fan funcions pròpies de doctor, mentre que la resta fa funcions de nivell universitari (el 44 %) i una minoria (el 4 %) fa funcions de nivell no universitari. A l’empresa, només un de cada tres fa funcions pròpies de doctorat. En canvi, la majoria de doctors i doctores que treballen tant a la universitat (un 82 %) com als centres de recerca (un 74 %) desenvolupen funcions pròpies de doctorat.

Pel que fa al lloc de treball, la capacitat d’absorció del talent per part de les empreses ha augmentat els darrers anys. Així, les empreses o altres institucions ocupen un 59 % dels doctorats (l’any 2008 era un 43 %); les universitats, un 25 % (l’any 2008 era 38 %); i els centres/instituts de recerca, un 15 % (l’any 2008 era 19 %).

En relació amb el tipus de contracte, la majoria de doctors i doctores que treballen a les empreses o altres institucions, tot i no fer funcions pròpies de doctor, gaudeixen d’estabilitat laboral: un 72 % tenen contracte fix, mentre que són un 41 % a centres de recerca i un 28 % a la universitat.

Finalment, els doctores i doctores que van fer la tesi en un grup de recerca tenen un assoliment de totes les competències superior a la resta. No obstant això, el percentatge dels qui fan la tesi d’aquesta forma s’ha reduït els darrers anys.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’informe La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes (2020) de l’AQU Catalunya.