L’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha publicat, per primera vegada, la Planificación de las convocatorias de la AEI hasta el final del Plan Estatal 2017-2020. Aquest document té l’objectiu que la comunitat científica pugui planificar la feina d’investigació i de preparació de sol·licituds amb una major previsió. Aquesta planificació deriva de la vocació de servei i compromís de l’AEI d’oferir la màxima transparència en els procediments de gestió i finançament de la ciència.

El document presenta la previsió d’obertura i resolució de les convocatòries amb el detall mensual de les dates, processos d’avaluació, al·legació, decisió, i resultats provisionals i finals. Val a dir que en el cas de les convocatòries que es publiquen l’any 2019, estan vigents els mateixos pressupostos del 2018 (prorrogats). Aquest fet indica que els fons de les convocatòries seran essencialment els mateixos que l’any passat, tot i que l’AEI treballa per a incrementar-los. També es vol incidir en la disminució del temps necessari per a resoldre les convocatòries.

Aquesta planificació de les convocatòries té en compte que a la primera meitat de l’any no solen donar-se les condicions pressupostàries idònies per publicar convocatòries que comprometin fons elevats. La intenció de l’AEI és evitar que els projectes comencin mesos abans de la resolució de la concessió. D’aquesta manera, es reduiria paulatinament el desfasament entre resolució de concessió i data d’inici del projecte.

En aquest context, en les convocatòries de projectes del 2018, els projectes van començar al gener de 2019, vuit mesos abans de la resolució de concessió (previsiblement es resoldrà a l’agost); en les convocatòries del 2019, els projectes començaran al juny de 2020, dos mesos abans de la resolució de concessió; i, finalment, en la convocatòria del 2020 els projectes començaran al setembre de 2021, immediatament després de la resolució de la concessió.

Per a més informació, podeu consultar la Planificación de las convocatorias de la AEI hasta el final del Plan Estatal 2017-2020.