Agencia Estatal de InvestigaciónCreada l’any 2015, l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) es defineix com un instrument per a la gestió i el finançament dels fons públics destinats a activitats d’R+D+I a l’Estat espanyol. Entre les seves finalitats, s’hi troba garantir el rendiment de comptes, millorar el seguiment de les activitats i racionalitzar la gestió dels fons disponibles. En aquests àmbits d’actuació, l’AEI publica i actualitza la informació estadística dels ajuts que gestiona mitjançat els plans estatals d’R+D+I. Aquestes dades permeten fer un seguiment de l’evolució i de l’entorn per comunitats autònomes.

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), segons les estadístiques de l’AEI es van concedir un total de 3.382 milions d’euros. La distribució per comunitats autònomes va estar encapçalada per Madrid (24,1 %), seguit per Catalunya (23,2 %); Andalusia (13,4 %); el País Valencià (8,9 %); i el País Basc (6,5 %). Per la seva banda, les Illes Balears van rebre un 0,9 % de l’import total.

Pel que fa al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), fins ara s’han concedit 1.806,4 milions d’euros, en els quals Catalunya (22,8 %) ocupa la posició capdavantera, seguida per Madrid (20,4 %); Andalusia (18 %); el País Valencià (9,3 %); i el País Basc (5,5 %). Per la seva banda, les Illes Balears han rebut l’1 % del global estatal.

Per un altre costat, l’AEI també ha posat en funcionament un pla per elaborar informes amb els resultats de les convocatòries estatals més rellevants. Aquests informes inclouen informació de sol·licituds i concessions (en nombre d’ajuts i en finançament) per tipus d’institucions beneficiàries; modalitats d’ajuts; investigadors principals (gènere i edat); o distribució per comunitats autònomes i àrees cientificotècniques.

Així, recentment s’ha publicat l’informe sobre els Proyectos de I+D “Generación de Conocimiento” – Proyectos de I+D+i “Retos Investigación”: convocatorias 2018, que també inclou els ajuts estatals per contractes predoctorals. Per a les principals comunitats autònomes, els 2.991 projectes concedits (360,6 milions d’euros) l’any 2018 s’han repartit de la següent manera: Madrid (701 projectes, amb 87,2 milions d’euros); Catalunya (691, amb 90,3); Andalusia (451, amb 51,5); el País Valencià (322, amb 41,5); i el País Basc (144, amb 17,4). Les Illes Balears han rebut 32 projectes, per un import total de 3,5 milions d’euros.

Per a més informació, podeu consultar la informació estadística dels ajuts de l’AEI, així com altres entrades sobre aquest tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).