La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), finança beques i ajuts predoctorals per a la formació de personal investigador (FI), mitjançant la incorporació d’investigadors novells en programes de doctorat i màsters oficials per a la realització de projectes d’R+D en grups de recerca. L’Observatori de la Recerca (OR-IEC)  ha actualitzat l’informe estadístic Beques i ajuts predoctorals per a la formació de personal investigador (FI), per entitats de recerca, on es detallen els 1.514 ajuts atorgats durant el període 2015-2020. Val a dir que l’informe conté les dades des de l’any 1997.

En les primeres convocatòries, els beneficiaris gaudien de beques de 4 anys (renovables anualment) però el model evolucionà cap a una combinació de beques i ajuts per a la contractació. Les darreres convocatòries, de modalitat contractual,  estipulen que la durada dels contractes serà d’un any i es podran prorrogar anualment fins a un màxim de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a les corresponents convocatòries de renovació. L’informe presenta les noves beques i ajuts per a la formació de personal investigador (FI), per entitats de recerca i convocatòries anuals.

L’informe constata que en el període 2015-2020 hi ha un creixement estable en el nombre d’ajuts, des de la disminució derivada de la crisi econòmica. En aquest període es concedeixen un total de 1.514 ajuts. Pel que fa al gènere dels investigadors, d’aquests 1.514, 767 s’han concedit a dones (50,66 %) i 747, a homes (49,34 %).

En relació amb els àmbits de recerca, en aquest mateix període, les dades de l’AGAUR constaten que 383 concessions corresponen a Ciències de la vida, és a dir, un 25,30 % del global analitzat. D’altra banda, 345 concessions corresponen a Enginyeria i Arquitectura (22,80 %); 272 a Humanitats (17,96 %); 189 a Ciències (12,48 %); 171 a Ciències socials (11,29 %); i finalment, 154 a Ciències mèdiques i de la salut (10,17 %).

Per grans sectors institucionals, en el període 2015-2020 el nombre de beques i ajuts concedits es distribueix de la manera següent: Universitats (1.168 beques i ajuts, un 77,15 %); Centres CERCA (293, 19,35 %); Instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (28, 1,85 %); i, finalment, Altres (25, 1,65 %).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR així com l’informe estadístic Beques i ajuts predoctorals per a la formació de personal investigador (FI), per entitats de recerca de l’OR-IEC.