L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat l’informe Fact Sheet H2020 – Participació de Catalunya amb les dades actualitzades fins al mes de febrer de l’any 2018. L’informe analitza la participació de les universitats, centres de recerca i empreses de Catalunya en les convocatòries del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea (CE).

Segons l’informe, la participació de Catalunya en aquest programa és molt destacable i, aquest fet, mostra la competitivitat i l’excel·lència de les institucions i investigadors/res a nivell internacional. En aquest sentit, s’han captat 773 M€ en subvencions, més de 1.900 participacions en projectes finançats i 570 entitats participants.

L’Horizon 2020 té l’objectiu d’impulsar el creixement i l’ocupació de la Unió Europea (UE), i convertir els avenços científics en productes i serveis innovadors que facilitin oportunitats comercials i millorin la vida de les persones. En aquest marc, es destinen 76.880 milions d’euros (M€) per tal d’abordar els principals reptes socials, promoure el lideratge industrial i la competitivitat i enfortir l’excel·lència científica.

La captació dels fons per part de Catalunya del pressupost global de l’Horizon 2020 és del 2,7 %. Per sobre d’aquest percentatge destaquen: el programa Future and Emerging Technologies (FET), amb una captació dels fons del 4,6 %; la innovació a les PIMEs (4,6 % dels fons); projectes de ciència amb i per a la societat (4,3 % dels fons); les Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) (3,8 % dels fons); projectes d’acció pel clima, medi ambient, eficiència dels recursos i matèries primeres (3,6 % dels fons); projectes de salut, canvi demogràfic i benestar (3,4 % dels fons); ajuts de l’European Research Council (ERC) (3,3 % dels fons); i finalment, projectes de societats segures (2,9 % dels fons).

Pel que fa a la participació per tipus d’entitats, les universitats i centres de recerca (centres CERCA i altres institucions) lideren tant en la captació de fons a l’Horizon 2020 (54 %), com en el nombre de projectes (64 %). Val a dir que la participació de les empreses catalanes és molt rellevant, la captació de fons és del 27 %. Els àmbits on les entitats catalanes capten més fons són les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), amb 67,7 M€, que representen un 2,78 % sobre la UE, i la Innovació a les PIMEs, amb 65 M€ (4,62 % sobre la UE).

Per a més informació, podeu consultar l’informe Fact Sheet H2020 – Participació de Catalunya de l’AGAUR.