Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes: Informe 2020L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha presentat la sisena edició de l’informe Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes: informe 2020, un compendi de les activitats dutes a terme a les vuit universitats públiques catalanes entre els anys 2014 i 2018.

En general, l’ACUP constata que la recerca universitària a Catalunya manté una situació destacada en el context espanyol i europeu, malgrat les dificultats econòmiques dels darrers anys.

Des de l’any 2012, aquest informe permet visualitzar l’evolució dels indicadors i la comparació amb les universitats espanyoles i europees, així com donar resposta al compromís de retre comptes a la societat per part de les universitats públiques.

L’informe actual incorpora nova informació sobre les tesis doctorals defensades (mencions internacionals i doctorats industrials), l’aportació privada al finançament de la recerca i els indicadors de gènere. A més, es dedica un monogràfic al desenvolupament professional en el marc de la iniciativa europea Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

El primer capítol de l’informe analitza els recursos econòmics captats per mitjà de fons competitius (convocatòries nacionals, estatals i internacionals) i no competitius. Cal destacar els 265 milions d’euros (M€) captats en el període 2014-2018 per les universitats públiques catalanes del programa europeu Horizon 2020, un 24,5 % del total de Catalunya.

El segon capítol estudia la producció científica de les universitats públiques catalanes, que es compara en termes de volum, impacte i eficiència a escala catalana, espanyola, europea i mundial. Així, les universitats públiques lideren la producció generada per les institucions de Catalunya. A més, l’informe mostra que el sistema de recerca català és un dels que té més impacte de la Unió Europea (UE), malgrat una despesa en R+D encara per sota de la mitjana.

El tercer capítol es dedica a la innovació i la transferència de coneixement a la societat. S’hi analitzen les sol·licituds de patents i d’extensions internacionals, el personal tècnic de transferència, la creació d’empreses derivades (spin-off), les càtedres universitat-empresa-societat i l’aportació del sector privat al finançament de la recerca universitària. Ara bé, els índexs d’innovació de Catalunya són millorables si es comparen amb els d’altres economies europees similars i cal apropar universitats i empreses per generar innovació.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes: informe 2020 de l’ACUP, així com el lloc web que agrupa els informes d’indicadors i impactes de les universitats públiques catalanes.