L’Informe Catalunya Global Entrepreneurship Monitor. Informe executiu Catalunya 2019-2020, elaborat conjuntament per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), constata que creix el percentatge de persones que volen crear una empresa a Catalunya i també millora la valoració global de les condicions de l’entorn per emprendre.

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és un projecte internacional, on participen 50 països de tot el món, que mesura i compara l’activitat emprenedora i analitza la seva relació amb el desenvolupament econòmic. L’objectiu és analitzar el fenomen emprenedor, proporcionant dades de les àrees fonamentals que nodreixen la recerca relacionada amb la creació d’empreses. L’informe anual analitza les fases del procés emprenedor; les característiques, motivacions i ambicions dels emprenedors; les actituds de la societat envers aquesta funció i, finalment, la qualitat dels entorns als quals s’enfronta cada a país per endegar una nova activitat empresarial.

El projecte GEM a Catalunya està promogut per la Diputació de Barcelona i el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el marc de l’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa, una iniciativa conjunta entre l’IERMB i la UAB.

Segons l’informe, la taxa d’activitat emprenedora (TEA) a Catalunya l’any 2019 manté la tendència a l’alça amb un 8,31 % (Tarragona, 14,44 %; Lleida, 14,26 %; Barcelona, 7,14 %; i Girona, 7,12 %). Val a dir que la TEA de Catalunya s’ha incrementat 0,17 punts respecte el 2018, és a dir, 2,16 punts per sobre la taxa espanyola (6,15 %), però en canvi 1, 07 inferior a l’europea (9,38 %).

L’informe també analitza el perfil de persones emprenedores i destaca l’increment de la TEA dels emprenedors catalans d’entre 18 i 34 anys que passa del 8 % el 2018 a l’11,1% el 2019. Per gènere, l’informe assenyala que el percentatge d’homes emprenedors és més gran que el de les dones en totes les fases del procés. Ara bé, en el cas dels emprenedors potencials pràcticament hi ha paritat ja que les dones són el 49 % enfront del 51% dels homes. Quant a la valoració global de les condicions de l’entorn per emprendre a Catalunya (59,9 punts) ha millorat respecte dels dos anys anteriors, i se situa per sobre de la mitjana europea (56,2).

El 2019 es consolida la tendència iniciada el 2016 d’intensificar la creació d’empreses que tenen millors perspectives de creixement, productivitat i innovació. En aquest marc, el principal impulsor de l’activitat emprenedora és la consolidació d’un potent ecosistema emprenedor al voltant de Barcelona, un dels millors hubs tecnològics a nivell europeu, que possibilita la creació d’start-ups, l’atracció de talent i de centres tecnològics i d’innovació de grans multinacionals. Es remarca el Barcelona & Catalonia Startup Hub de l’agència per la competitivitat de l’empresa ACCIÓ així com el programa The Collider, la iniciativa pionera de transferència de tecnologia promoguda per la Fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCapital). Així  mateix se subratlla la necessitat de donar suport a la innovació a través dels centres tecnològics com Eurecat.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya.