Portal de la Recerca de CatalunyaEl Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) és una iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, portada a terme pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Amb les darreres incorporacions, el PRC inclou l’any 2020 les dades de 51 institucions, 12 universitats catalanes i 39 centres CERCA. En aquest marc, es referencien 643.488 publicacions; 35.012 tesis; 17.761 investigadors; 1.780 grups de recerca i 43.647 projectes de recerca. La mitjana de publicacions i tesis incloses al PRC en accés obert en el període 2012-2019 és del 28,1 %.

Des de l’any 2017, el PRC publica els resultats de la recerca de les universitats catalanes i dels centres de recerca. La finalitat del portal és visualitzar i difondre l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya quant a investigadors, publicacions, tesis doctorals, grups i projectes de recerca. A llarg termini, l’objectiu també és simplificar els processos de gestió i donar suport als d’avaluació.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) col·labora amb el subministrament de dades per a les convocatòries d’avaluació. A més, també s’han iniciat col·laboracions amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS) per a la central de resultats i amb la Institució CERCA, per a l’avaluació dels centres. El Portal també s’ha establert com a indicador de seguiment dins el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC).

El PRC ha implementat diverses millores com ara el funcionament d’un nou mòdul dissenyat per dur a terme actuacions de qualitat basat en l’ús d’eines Spark, orientades a l’analítica i processament de dades massives (aprenentatge automàtic, computació d’alt rendiment). Això ha permès millorar més de 7.000 publicacions als sistemes de gestió de la recerca CRIS (Current Research Information Systems) de les institucions participants i conseqüentment també al Portal. La principal actuació s’ha centrat en augmentar els enllaços al text complet de les publicacions en accés obert.

Així mateix, s’ha desenvolupat un nou apartat d’estadístiques, que recull tant les d’investigadors i de producció científica, com d’altres de noves: monitorització del grau d’assoliment d’accés obert en general i per institució, evolució del contingut del PRC des de la posada en marxa i altres estadístiques d’universitats i recerca.

Per a més informació, podeu consultar el PRC així com la notícia publicada pel CSUC.