La United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) com a agència de les Nacions Unides amb un mandat per a la ciència, és l’organització global habilitada per construir una visió coherent de la ciència oberta i un conjunt de principis generals i valors compartits.

En la 40a sessió de la conferència general de la UNESCO (París, 12-27 de novembre de 2019), 193 estats membres encarreguen a l’organització el desenvolupament d’un instrument internacional estàndard sobre ciència oberta en forma de recomanació, la UNESCO Recommendation on Open Science. Aquesta recomanació pretén definir valors i principis compartits per la ciència oberta i identificar mesures concretes sobre l’accés obert i les dades obertes. A més, vol dur a terme propostes que acostin els ciutadans a la ciència i els compromisos per a una millor producció i divulgació del coneixement científic al món.

La recomanació de la UNESCO es desenvolupa mitjançant un procés de consulta regionalment equilibrat, que implica múltiples parts interessades, inclusiu i transparent. Aquest procés està guiat per un comitè assessor de ciència oberta. En aquest marc, s’ha dissenyat una enquesta en línia, The questionnaire for inputs into the development of the UNESCO Open Science, per a realitzar aportacions sobre aspectes, beneficis i desafiaments de la ciència oberta a tot el món.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de la UNESCO així com altres entrades sobre accés obert publicades en aquest blog.