CRediT (Contributor Roles Taxonomy) és una taxonomia d’alt nivell que es pot utilitzar per a representar les responsabilitats específiques que tenen els col·laboradors d’una producció científica. L’objectiu és donar suport als investigadors a rebre un reconeixement més just a la seva contribució personal en un document acadèmic així com augmentar la transparència i accessibilitat a la recerca. Actualment, es gestiona com un estàndard informal pel projecte CASRAI, una iniciativa que col·labora reduint la tasca administrativa complexa dels investigadors.

Des del 2014, la taxonomia CRediT ha estat àmpliament adoptada per editors i editorials, investigadors, entitats de finançament i institucions acadèmiques. La taxonomia inclou 14 rols que descriuen la contribució específica de cada col·laborador a la producció acadèmica. Aquests rols són els següents: conceptualització, curació de dades, anàlisi formal, adquisició de finançament, investigació, metodologia, administració de projectes, recursos, programari, supervisió, validació, visualització, escriptura – esborrany original, i finalment, escriptura – ressenya i edició. La taxonomia CRediT està lligada a l’ORCID (Open Researcher and Contributor ID) i s’inclou en la captura de metadades Crossref. També es treballa per a la normalització formal d’aquesta classificació a la National Information Standards Organization (NISO).

Val a dir que la taxonomia CRediT aporta una sèrie de beneficis importants i pràctics a l’ecosistema de la recerca.  En aquest context es pot ajudar a reduir els conflictes d’autoria i possibilitar la visibilitat i el reconeixement de les diferents contribucions dels investigadors, particularment en obres de diversos autors. Així mateix es pot millorar la capacitat de seguiment de les aportacions d’especialistes individuals de recerca i de beneficiaris de subvencions. A més, facilita la identificació de possibles col·laboradors i oportunitats per a la recerca en xarxa i més avenços en la gestió de dades i nano-publicació, entre d’altres avantatges.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de CRediT.