La Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea ha publicat l’informe Science, research and innovation performance of the EU 2020: A fair, green and digital Europe. L’estudi s’adreça a una audiència d’investigadors, agents innovadors, responsables polítics i analistes financers.

Aquesta publicació biennal analitza la dinàmica dels resultats europeus de la ciència, la recerca i la innovació en un context global. L’informe combina una anàlisi exhaustiva basada en indicadors macroeconòmics amb un estudi aprofundit dels temes polítics principals en l’àmbit de l’R+D+I.

L’estudi constata que la Unió Europea (UE) se situa entre els màxims actors en producció i excel·lència científica. Per exemple, produeix el 25 % de les publicacions científiques més destacades sobre el clima i el 27 % en la bioeconomia, en el context mundial. Pel que fa a les sol·licituds de patents en aquestes dues àrees, la UE també lidera el 24 % en clima i el 25 %, respectivament. Tot i així, calen més esforços per convertir els resultats de la investigació en solucions comercialitzables sostenibles, així com per construir un fort espai d’investigació europeu i augmentar l’efectivitat dels sistemes públics d’investigació.

D’altra banda, s’exposa que a mesura que la digitalització transforma l’R+D+I, la combinació de polítiques adequades hauria de fomentar les habilitats digitals de tecnologia dels investigadors. Així mateix, cal  promoure la ciència oberta i assegurar inversions suficients en infraestructures de dades d’alta qualitat.

L’informe subratlla que la recerca i la innovació constitueixen factors clau per a la transició cap a una Europa verda i digital sostenible, i per a proporcionar solucions davant l’amenaça de la pandèmia de la COVID-19. Per tal que Europa esdevingui un sistema modern, econòmicament competitiu i eficient en els recursos, la política d’R+D+I s’ha de guiar pels principis següents: co-creació: treballar i actuar conjuntament per una societat millor; difusió: intercanviar coneixement entre la societat, territoris i persones; captació: convertir la investigació en solucions sostenibles amb valor social i econòmic; transformació: canviar la manera de consumir i produir; i finalment, direccionalitat, amb R+D+I al capdavant.

Finalment, l’informe inclou 11 recomanacions polítiques per donar suport a l’agenda europea per a les persones, el planeta i la prosperitat. Les recomanacions es divideixen en tres seccions: recerca i innovació per a un espai segur i just per a la humanitat, lideratge global i impacte econòmic i social. També es destaca la importància de garantir que els europeus tinguin les habilitats adequades, a la vista de les noves revolucions tecnològiques, així com el paper rellevant de la política d’R+D en el reforç de la productivitat de les empreses.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’informe Science, research and innovation performance of the EU 2020: A fair, green and digital Europe.