El Centre  de  Recerca  en  Economia  i  Desenvolupament Agroalimentari (CREDA UPC-IRTA) ha elaborat l’estudi La participació catalana en els fons europeus competitius 2014-2019. L’objectiu és presentar les dades sobre la participació catalana en les diferents línies i programes de finançament de la Unió Europea (UE), de naturalesa competitiva, en el període 2014-2019. L’informe compta amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (dades 2014-2016).

L’estudi considera els programes de finançament gestionats directament per la Comissió Europea (CE) o les seves agències executives com el programa Horizon 2020 o el programa LIFE, en contraposició als fons europeus de caràcter descentralitzat o gestionats per les administracions nacionals (centrals, autonòmiques, regionals i locals). El treball analitza les dades disponibles al  Financial Transparency System (FTS) de la CE.

Les conclusions principals de l’estudi constaten que 1.361 entitats amb seu a Catalunya (1.400, si es compten les persones físiques) han estat beneficiàries de finançament europeu en el període 2014-2019 (279, l’any 2014; 375 el 2015; 393 el 2016; 406 el 2017; 394 el 2018; i 539, el 2019). Val a dir que aquestes entitats han obtingut un total de 1.638,05 milions d’euros.

D’altra banda, el 23 % del total d’entitats beneficiàries d’Espanya són a Catalunya. D’aquestes, un 90 % són a les comarques de Barcelona. A més, Catalunya obté el 22 % dels fons captats per entitats espanyoles.

En el conjunt del període estudiat, Catalunya ocupa la posició 15 a la UE 28 en percepció de fons, per davant d’estats com Hongria, Portugal i Irlanda. D’altra banda, 4 fons europeus concentren el 86,5 % dels diners obtinguts. La major part d’aquests recursos financen projectes d’innovació, recerca i salut.

Els fons europeus donen suport a estudiants i joves professionals en la seva formació a l’estranger amb programes com Erasmus+, al sector agrari amb la Política Agrària Comuna (PAC) i a investigadors i universitats per a prosseguir els seus treballs de recerca i innovació amb l’Horizon 2020. El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE) contribueixen a millorar l’ocupació, la formació professional i la qualitat de vida de les persones. Així mateix, per mitjà dels fons europeus, la UE inverteix en transport públic, aigua i medi ambient, en les empreses, en infraestructures digitals, en sanitat, en educació, en cultura, en justícia i coopera amb els països veïns i els no veïns.

Per a més informació, podeu consultar l’estudi La participació catalana en els fons europeus competitius (2014-2019) al lloc web del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transperència de la Generalitat de Catalunya.