La Fundación Cotec para la Innovacion ha publicat la IV Encuesta de percepción social de la innovación en España, elaborada en col·laboració amb l’empresa espanyola d’estudis de mercat i demoscòpia Sigma Dos. Aquesta enquesta, realitzada anualment des del 2017, mesura l’evolució de l’impacte de l’automatització en l’ocupació, la vida quotidiana i la desigualtat social, entre altres temes relacionats amb la innovació. L’estudi conclou que amb la pandèmia millora la imatge de la innovació i el teletreball creix més del doble entre els treballadors per compte aliè.

L’enquesta s’ha realitzat a partir de 7.251 entrevistes telefòniques, a finals del 2020. Segons l’estudi, amb la pandèmia el 77 % dels espanyols veu la innovació com una cosa positiva (quatre punts percentuals més que el 2019), al mateix temps que la percepció d’Espanya com a país innovador s’ha deteriorat. En aquest sentit, Espanya deixa de situar-se de forma majoritària «a la mitjana europea» en matèria d’innovació (aquesta percepció baixa del 57 % al 44 %), per a situar-se al «grup de països menys avançats» a Europa (puja del 33 % al 50 %). El percentatge dels que creuen que les grans empreses espanyoles són innovadores també baixa del 47 % al 39 %. Finalment, el  78 % segueix pensant que la inversió en R+D+I és insuficient, que les lleis no afavoreixen la innovació (68 %) i que el sistema educatiu no està preparant bé a la societat per als reptes de futur (70 %).

Per territoris, fins a vuit comunitats autònomes perceben que estan a la cua d’Espanya en innovació mentre que Catalunya, Madrid i el País Basc creuen que estan per sobre de la mitjana. És també significatiu que, en 10 comunitats autònomes, majoritàriament de l’Espanya interior, més del 40 % dels ciutadans no se sent preparat per treballar en un entorn laboral dominat per la tecnologia.

Per a més informació podeu consultar la IV Encuesta de percepción social de la innovación en España al lloc web de la Fundación Cotec para la Innovacion.