Nanotecnologia

El programa europeu Nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies (NMP) promou la competitivitat i la creació del coneixement necessari per transformar el sector industrial. Un dels camps amb major projecció de futur és la nanotecnologia, que consisteix en el desenvolupament i aplicació de materials i processos a escala nano, és a dir, a nivell de molècules individuals. Des de l’any 2002, els nanotecnòlegs dels Països Catalans són presents a 1 de cada 5 projectes finançats per la Unió Europea (UE).

Segons la Comissió Europea, els progressos en nanotecnologia es desenvoluparan a gran escala en els propers anys, en àrees com la salut humana, la conservació dels recursos, la protecció del medi ambient, etc.

El Mapping Portal for Nanotechnology Research in FP6 and FP7 Projects (versió PDF, 13,5MB) presenta de forma estructurada els projectes de nanotecnologia finançats per la UE, en el marc del Sixth Framework Programme (FP6, 2002-2006) i del Seventh Framework Programme (FP7, 2007-2013). Els projectes científics s’han agrupat en clústers segons el camp d’aplicació: nanomedicina; energia i medi ambient; electrònica i TIC; agroalimentació; aplicacions industrials; nanomaterials; tèxtils; i, per últim, seguretat. Des de la perspectiva dels gestors polítics, els projectes també s’han agrupat segons diferents modalitats: accions de suport i coordinació; aspectes legals, ètics i socials; medi ambient i salut humana; i, finalment, disseminació i educació.

En total, el portal ha inventariat 203 projectes europeus de nanotecnologia. De les 83 recerques en què hi participa l’Estat espanyol, 37 presenten entitats dels territoris de llengua i cultura catalanes, fet que suposa un 18,2% de les investigacions europees i un 44,6% de les espanyoles.

Per comunitats autònomes, Catalunya ocupa la posició capdavantera en nombre absolut de participacions (cal tenir en compte que un projecte pot comptar amb més d’una entitat):

  • Catalunya: 37 participacions (30,6% del total espanyol)
  • Madrid: 33 (27,3%)
  • País Basc: 27 (22,3%)
  • País Valencià: 8 (6,6%)
  • Galícia: 5 (4,1%)
  • Altres: 11 (9,1%)

A més, destaca la baixa participació d’entitats privades espanyoles, ja que només un 15% de les 121 participacions detectades corresponen a empreses. En aquest sentit, els organismes amb major nombre de projectes són:

Per a més informació, podeu consultar el portal europeu CORDIS o la Red Española de Nanotecnología (NanoSpain), que agrupa 305 grups d’investigació i, aproximadament, 2.000 investigadors. Properament, totes aquestes dades es podran consultar de forma desagregada al portal web MERIDIÀ.