Generalitat de CatalunyaLa Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) ha publicat l’informe El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya l’any 2017. Aquest document forma part d’una col·lecció d’informes sobre la despesa pública catalana en finançar activitats d’R+D i d’innovació, que s’actualitza anualment des del 2003.

Les darreres dades publicades indiquen que l’any 2017 s’ha reprès el procés de recuperació respecte a les baixades del període 2008-2012, després del lleuger decreixement del 0,92 % l’any 2016. Així, per al conjunt de la Generalitat de Catalunya, la variació del 2017 respecte al 2016 ha suposat un augment del 4,99 %. D’aquesta manera, el finançament d’activitats d’R+D+I, dut a terme l’any 2017 per la Generalitat de Catalunya (departaments i resta dels òrgans superiors), ha sigut de 790,79 milions d’euros, ja fos en finançament atorgat a altres institucions o a partir d’activitats pròpies.

L’esforç pressupostari en R+D+I, calculat com el quocient entre l’import dedicat al finançament de l’R+D+I i el pressupost total executat, ha sigut d’un 3,17 % l’any 2017 (un 3,15 % l’any 2016). Pel que fa a la distribució en R+D+I, 730,45 milions d’euros ha correspost a R+D i 60,32 milions d’euros a innovació. Respecte al finançament dels departaments, tres n’han cobert el 97,5 %: Empresa i Coneixement (64,64 %); Salut (29,49 %); i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (3,37 %).

En relació a l’estructura del finançament, els percentatges han sigut els següents: un 37,8 % provenia dels Fons Generals de les Universitats (FGU) executats en R+D; un 32,61 %, dels ajuts a l’R+D; un 24,07 %, de les activitats d’R+D+I del sistema públic de salut; un 4,41 %, dels ajuts a la innovació; un 0,81 %, de la innovació als departaments; i, finalment, un 0,3 % d’activitats i projectes d’R+D duts a terme als departaments.

Per a més informació, podeu consultar l’informe El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya l’any 2017.