Generalitat de CatalunyaLa Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) ha publicat l’informe El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya l’any 2016. Aquest document forma part d’una col·lecció que s’actualitza anualment des del 2003 i que està publicadada a la pàgina web del Pla de Recerca i Innovació (PRI 2010-2013) de Catalunya.

Les darreres dades publicades indiquen que s’ha aturat el procés de recuperació respecte a les baixades del període 2008-2012. Així, per al conjunt de la Generalitat de Catalunya, la variació del 2015 respecte al 2014 és d’un 6,8 %, però al 2016 es produeix un lleuger decreixement del 0,92 % respecte a l’any anterior. Així, el finançament d’activitats d’R+D+I, dut a terme l’any 2016 per la Generalitat de Catalunya (departaments i resta dels òrgans superiors), és de 753,22 milions d’euros, ja sigui en finançament atorgat a altres institucions o a partir d’activitats pròpies.

L’esforç pressupostari en R+D+i, calculat com el quocient entre l’import dedicat al finançament de l’R+D+I i el pressupost total executat, és del 3,14 % (respecte de l’inicial és del 3,47 %). Pel que fa a la distribució en R+D+I, 706,51 milions d’euros corresponen a R+D i 46,71 milions d’euros a innovació. Respecte al finançament dels departaments, tres cobreixen el 97,91 % del pressupost: Empresa i Coneixement (66,54 %); Salut (29,08 %); i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (2,29 %).

En relació a l’estructura del finançament, els percentatges són els següents: un 39,43 % prové dels Fons Generals de les Universitats (FGU) executats en R+D; un 31,97 %, dels ajuts a l’R+D; un 24,59 %, del sistema assistencial de salut (despesa indirecta); un 3,12 %, dels ajuts a la innovació; un 0,62 %, de la innovació als departaments; i, finalment, un 0,26 % de la recerca per a l’ús propi dels departaments.

Per a més informació, podeu consultar l’informe El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya l’any 2016.