La Fundación Cotec ha constatat que l’Estat espanyol ha destinat l’any 2017 un de cada tres euros del pressupost dedicat a l’R+D+I. És a dir, que dels 4.635 milions d’euros (M€) de pressupost públic per a l’R+D+I disponible l’any 2017, finalment, se n’han invertit 1.376 M€, un 29,7 %. Es tracta de la taxa d’execució més baixa des que es registra aquesta dada (2000) i entre les 25 principals polítiques del Govern espanyol, el 2017.

Les dades han estat publicades per la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que corresponen a l’anomenada Política de Despesa 46, del subsector Estat, la qual cosa deixa fora la inversió autonòmica i les agències estatals com l’Agencia Estatal de Investigació (AEI) i el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC).

La Fundación Cotec assenyala que una part important de la caiguda de la inversió pública en R+D+I, des del 2010, s’explica per la decreixent taxa d’execució del pressupost dedicat a aquesta política. El 2017, aquesta taxa marca un nou mínim, el 29,7 %, un percentatge que representa 8 punts per sota de la dada del 2016 (38, 2 %).  Des del 2009, quan es va registrar el nivell màxim d’inversió executada (6.675 M€, un 81, 6 % del pressupostat), s’han desplomat tant els pressupostos com la seva aplicació efectiva. Així, el 2017, la inversió efectivament executada pel subsector Estat (1.376 M€) és un 80 % inferior a la del 2009.

D’altra banda, la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha publicat l’Informe de urgencia sobre inversión en I+D en el Proyecto de los PGE para 2018, on es du a terme una anàlisi avançada del projecte dels pressupostos generals de l’estat per a l’any 2018. Les dades de l’informe mostren que, enguany, els fons destinats a la recerca del Govern espanyol creixen un 6,8 % respecte el 2017, tenint en compte la inflació prevista. Aquest increment és superior al de l’exercici anterior, però, segueix sense corregir els dèficits generats en els últims anys, especialment pel que fa als recursos humans i la seva formació.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundación Cotec així com l’Informe de urgencia sobre inversión en I+D en el Proyecto de los PGE para 2018 publicat per la COSCE.