La Fundación Cotec para la Innovacion ha publicat l’informe Modelos de innovación abierta: una aproximación autonómica, que analitza les diferents trajectòries en matèria d’innovació oberta de les tres comunitats autònomes espanyoles amb major inversió en activitats d’innovació: Catalunya, Madrid i el País Basc. Les tres regions concentren el 65,8 % de la despesa empresarial en R+D així com el 71,2 % de la despesa en innovació.

El concepte «innovació oberta» pretén capturar la idea de transició des d’una fase on les empreses desenvolupen innovacions de manera aïllada i en secret, utilitzant gairebé exclusivament el coneixement que tenen els membres de la seva organització, cap a una nova fase on els agents intenten explotar de manera més eficient el coneixement que existeix al seu entorn.

L’estudi utilitza diverses tècniques d’anàlisi, que van des de la modelització economètrica fins l’estudi de cas. Així mateix, es mostra l’existència de perfils característics dels sistemes regionals d’innovació, la seva relació amb la política d’innovació, i la manera amb què aquestes trajectòries regionals generen reptes i oportunitats des del punt de vista del disseny de polítiques públiques.

L’informe mostra que Catalunya i Madrid s’inclinen cap a les activitats de recerca científica, amb una àmplia xarxa de centres públics d’investigació i la creació de centres d’excel·lència científica. D’altra banda, el País Basc emfasitza el desenvolupament d’innovacions a través de centres tecnològics, fomentant una alta participació de les pymes en les activitats d’R+D. No obstant, ambdós models precisen millores. En aquest sentit, a Madrid i Catalunya es destaca la urgència de centres mixtes d’investigació i d’eines que acostin la recerca acadèmica a les necessitats de les empreses. D’altra banda, al País Basc es percep menys propensió a formar xarxes de col·laboració global, la qual cosa genera dificultats a l’hora de renovar el coneixement present en el seu sistema d’innovació.

Finalment, des del punt de vista de l’estratègia de política d’innovació, l’estudi requereix veure els centres tecnològics com un agent intermediari de coneixement i no simplement com un centre privat d’investigació. També es planteja en quina mesura la crisi de la COVID-19 afectarà als patrons regionals d’innovació oberta. En aquest sentit pot ser una eina clau per a la recuperació econòmica posterior.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Modelos de innovación abierta: una aproximación autonómica i la notícia publicada al lloc web de la Fundación Cotec para la Innovacion.