La Fundación BBVA impulsa i fomenta la investigació i la creació artística i cultural, la formació avançada i la difusió social del coneixement científic. Els seus programes es centren en l’anàlisi de qüestions emergents en  5 àrees estratègiques: Medi ambient; Biomedicina i salut; Economia i societat; Ciències bàsiques i tecnologia; i, per últim, Cultura. En el període 2014-2017, la Fundació ha impulsat 88 projectes en tot l’Estat espanyol, dels quals 56 hi han participat centres de recerca catalans, valencians i balears.

En aquestes àrees, la Fundación BBVA desenvolupa i finança projectes de recerca; facilita formació especialitzada mitjançant beques, cursos, seminaris i tallers; concedeix premis a investigadors i professionals que han contribuït significativament a l’avanç del coneixement; i comunica i difon aquest coneixement mitjançant publicacions, debats i conferències. En aquest marc, les modalitats d’actuació que donen suport als projectes de recerca dels investigadors són: les Becas Leonardo a investigadores i creadores culturales i les Ayudas a equipos de investigación científica.

L’informe estadístic Projectes de recerca de la Fundación BBVA, per programes i entitats de recerca, s’ocupa dels projectes individuals i per equips impulsats per la Fundació. L’anàlisi incorpora les dades del període 2001-2017 per a les terres de llengua i cultura catalanes. Les últimes dades actualitzades corresponen als anys 2014-2017 i la informació s’ha obtingut a partir de les memòries publicades al lloc web de la Fundación BBVA. L’informe en qüestió es troba disponible al portal web de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).

Dels 88 projectes concedits en el període 2014-2017 en tot l’Estat espanyol, 56 (un 63,63 % del total) corresponen a les terres de llengua i cultura catalanes. Cal tenir present que, en alguns casos, un projecte pot tenir més d’una entitat de recerca executora, fet que repercuteix en el recompte total de projectes de l’informe. En aquest sentit i pel que fa al nombre de participacions d’entitats en aquests projectes, Catalunya en disposa de 47, el País valencià, 14, i les Illes Balears, 5. A més, de les 66 participacions totals d’entitats dels territoris de llengua i cultura catalanes, un 59,09 % corresponen a universitats.

Quant a les àrees d’investigació, els projectes de recerca de les terres de llengua i cultura catalanes es focalitzen majoritàriament en els programes següents: Biomedicina i Salut (10 projectes), Ciències bàsiques i tecnologia (8), Ecologia i Biologia de la conservació (6), Medi ambient (6), Humanitats digitals (6), i Economia i Societat digital (5).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundación BBVA, així com l’informe del portal web de l’OR-IEC.