Fundación BBVALa Fundación BBVA centra la seva activitat en el foment de la investigació, en la formació avançada i en la difusió social del coneixement científic. Els seus programes estan focalitzats en 5 àrees estratègiques: Medi ambient; Biomedicina i salut; Economia i societat; Ciències bàsiques i tecnologia; i, per últim, Cultura (sobretot, música i literatura). En aquestes àrees, la Fundación BBVA desenvolupa i finança projectes de recerca; facilita formació especialitzada mitjançant beques, cursos, seminaris i tallers; concedeix premis a investigadors i professionals que han contribuït significativament a l’avanç del coneixement; i comunica i difon aquest coneixement mitjançant publicacions, debats i conferències.

Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’Informe Projectes de recerca de la Fundación BBVA, per programes i entitats de recerca, disponible al portal web MERIDIÀ i que incorpora les dades del període 2001-2011 per als territoris de llengua i cultura catalanes. La font d’informació són els llistats de projectes publicats al lloc web de la Fundación BBVA.

En el període 2001-2011, la Fundación BBVA ha focalitzat els ajuts a projectes de recerca en els programes d’Economia i Societat (212 projectes), Medi Ambient (81) i Biomedicina i Salut (76). Dels 369 projectes concedits en el període 2001-2011, Catalunya n’ha rebut 111 (un 30,1% del total), el País Valencià, 24 (6,5%) i les Illes Balears, 6 (1,6%). Dels 141 projectes atorgats als territoris de llengua i cultura catalanes, un 68,8% corresponen a universitats.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundación BBVA, així com l’informe del portal web MERIDIÀ.