La Fundación BBVA impulsa i fomenta la investigació i la creació artística i cultural, la formació avançada i la difusió social del coneixement científic. Els seus programes es centren en l’anàlisi de qüestions emergents en 5 àrees estratègiques: Medi ambient; Biomedicina i salut; Economia i societat; Ciències bàsiques i tecnologia; i, per últim, Cultura. En el període 2014-2019, la Fundació ha impulsat 408 projectes en tot l’Estat espanyol, dels quals 150 hi han participat centres de recerca catalans, valencians i balears. En aquest marc, les modalitats d’actuació que donen suport als projectes de recerca dels investigadors són: les Ayudas a equipos de investigación científica i les Becas Leonardo a investigadores i creadores culturales.

L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha actualitzat l’informe Projectes de recerca de la Fundación BBVA, per programes i entitats de recerca, el qual s’ocupa dels projectes individuals i per equips impulsats per la Fundació. L’anàlisi incorpora les dades del període 2001-2019 per a les terres de llengua i cultura catalanes. Les últimes dades actualitzades corresponen als anys 2018-2019 i la informació s’ha obtingut a partir de la informació publicada al lloc web de la Fundación BBVA.

En el període 2014-2019 s’han concedit en tot l’Estat espanyol 138 Ayudas a equipos de investigación científica i 270 Becas Leonardo a investigadores i creadores culturales. És a dir, en total s’ha donat suport a 408 projectes dels quals 150 (un 36,76 % del total) corresponen a les terres de llengua i cultura catalanes. Cal tenir present que, en alguns casos, un projecte pot tenir més d’una entitat de recerca executora, fet que repercuteix en el recompte total de projectes de l’informe. En aquest sentit i pel que fa al nombre de participacions d’entitats en aquests projectes, Catalunya en disposa de 93, el País valencià, 35, i les Illes Balears, 13. A més, de les participacions totals d’entitats dels territoris de llengua i cultura catalanes, un 54,60 % corresponen a universitats.

Quant a les àrees d’investigació, els projectes de recerca de les terres de llengua i cultura catalanes es focalitzen majoritàriament en els programes següents: Biomedicina i Salut (19 projectes), Humanitats digitals (19), Ciències bàsiques i tecnologia (15), Ecologia i Biologia de la conservació (15)  i Economia i Societat digital (14).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundación BBVA, així com l’informe estadístic de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).