La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe Indicadores de actividad en cultura científica en España 2018. L’informe recull els indicadors més rellevants de recursos  i activitats  en  cultura  científica  d’universitatsorganismes  públics  d’investigació (OPIS)  i  museus de ciències de l’any  2018. L’any 2018, la despesa total en activitats de cultura científica és de 51.199.966 euros dels quals els museus representen el 74 %.

Per tal d’analitzar la seva evolució, es publicarà anualment un informe amb les dades de les entitats que hagin respost de manera ininterrompuda durant els cinc anys anteriors al de la publicació de l’informe. Quant a la recollida de dades l’any 2018, la taxa de resposta total és del 76,99 %, de 87 respostes rebudes per part del conjunt d’entitats.  En aquest marc, es destaquen les dades següents:

L’any 2018, la despesa total en activitats de cultura científica és de 51.199.966 euros. Pel que fa la distribució percentual de la despesa per entitats, els museus representen el 74 %, les universitats el 14 % i les OPIS el 12 %. Pel que fa als recursos humans, l’any 2018 el personal dedicat a les activitats de cultura científica (en Equivalència a Jornada Completa, EJC) és de 4.703. persones. En aquest mateix any, el nombre d’activitats en aquest àmbit és de 40.817. Val a dir que el 42 % d’activitats corresponen a museus (17.350), el 40 % a OPIS (16.140) i el 18 % a universitats (7.327).

Respecte al nombre de projectes en convocatòries de cultura científica, l’any 2018 es concedeixen un total de 285 ajuts, de 577 sol·licitats. D’aquests ajuts concedits, 64 són de l’àmbit regional, 147 són estatals i 74, internacionals.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Indicadores de actividad en cultura científica en España 2018 al lloc web de la FECYT.