La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat vuit estudis bibliomètrics sobre la col·laboració científica de l’Estat espanyol (10è país en producció científica a escala mundial) amb Austràlia (11è país); el Brasil (13è país), Dinamarca (24è país); Itàlia (8è país); el Japó (5è país); Mèxic (28è país); els Països Baixos (14è país); i finalment, Suècia (20è país), en el període 2005-2014. Els anàlisis constaten que la col·laboració científica internacional segueix augmentant mentre que els articles d’autoria única cada vegada són menys freqüents.

La font d’informació dels vuit estudis és la base de dades Scopus (Elsevier). Els treballs proporcionen els principals indicadors bibliomètrics de cada país i de la seva col·laboració. A més, inclouen una descripció de les temàtiques prioritàries, les institucions més actives en la col·laboració, així com els sectors beneficiats de la publicació conjunta, atenent a criteris d’excel·lència científica.

Els estudis que s’han publicat són els següents:

1. Producción científica de la colaboración entre Australia y España. 2005-2014
L’estudi constata que Austràlia representa el catorzè soci científic per a Espanya i, a la vegada, l’Estat espanyol és l’onzè soci per a Austràlia. A més, la segona part del període analitzat (2010-2014) mostra un fort augment de la col·laboració entre ambdós països (un 150 %) i de les publicacions conjuntes d’excel·lència (també del 150 %), les quals es situen al grup del 10 % dels articles més citats del món. Les àrees amb una col·laboració més gran són Medicina i Física i Astronomia.

2. Producción científica de la colaboración entre Brasil y España. 2005-2014
L’estudi constata que el Brasil representa el dotzè soci científic per a Espanya i, a la vegada, l’Estat espanyol és el cinquè soci per al Brasil. A més, la segona part del període analitzat (2010-2014) mostra un fort augment de la col·laboració entre ambdós països (un 137 %) i encara més fort, de les publicacions conjuntes d’excel·lència (219 %), les quals es situen al grup del 10 % dels articles més citats del món. Les àrees amb una col·laboració més gran són Física i Astronomia, seguida de Medicina.

3. Producción científica de la colaboración entre Dinamarca y España. 2005-2014
L’estudi constata que Dinamarca representa el dinovè soci científic per a Espanya i, a la vegada, l’Estat espanyol és el vuitè soci per a Dinamarca. A més, la segona part del període analitzat (2010-2014) mostra un fort augment de la col·laboració entre ambdós països (un 94 %), i un creixement encara més gran de les publicacions conjuntes d’excel·lència (116 %), les quals es situen al grup del 10 % dels articles més citats del món. L’àrea amb una col·laboració més gran és la de Medicina.

4. Producción científica de la colaboración entre Italia y España. 2005-2014
L’estudi constata que Itàlia representa el cinquè soci científic per a Espanya i, a la vegada, l’Estat espanyol és també el cinquè soci per a Itàlia. A més, la segona part del període analitzat (2010-2014) mostra un fort augment de la col·laboració entre ambdós països (un 74 %), i un creixement encara més gran de les publicacions conjuntes d’excel·lència (90 %), les quals es situen al grup del 10 % dels articles més citats del món. Les àrees amb una col·laboració més gran són les de Medicina i Física i Astronomia.

5. Producción científica de la colaboración entre Japón y España. 2005-2014
L’estudi constata que el Japó representa el divuitè soci científic per a Espanya i, a la vegada, l’Estat espanyol és el desè soci per al Japó. A més, la segona part del període analitzat (2010-2014) mostra un fort augment de la col·laboració entre ambdós països (un 87 %), i un creixement encara més gran de les publicacions conjuntes d’excel·lència (97 %), les quals es situen al grup del 10 % dels articles més citats del món. Les àrees amb una col·laboració més gran són les de Física i Astronomia i Medicina.

6. Producción científica de la colaboración entre México y España. 2005-2014
L’estudi constata que Mèxic representa el tretzè soci científic per a Espanya i, a la vegada, lEstat espanyol és el segon soci per a Mèxic. A més, la segona part del període analitzat (2010-2014) mostra un fort augment de la col·laboració entre ambdós països (un 75 %), i un creixement encara més gran de les publicacions conjuntes d’excel·lència (107 %), les quals es situen al grup del 10 % dels articles més citats del món. L’àrea amb una col·laboració més gran és la de Física i Astronomia.

7. Producción científica de la colaboración entre Países Bajos y España. 2005-2014
L’estudi constata que els Països Baixos representen el sisè soci científic per a Espanya i, a la vegada, l’Estat espanyol és el setè soci per als Països Baixos. A més, la segona part del període analitzat (2010-2014) mostra un fort augment de la col·laboració entre ambdós països (un 84 %), i un creixement encara més gran de les publicacions conjuntes d’excel·lència (103 %), les quals es situen al grup del 10 % dels articles més citats del món. Les àrees amb una col·laboració més gran són Física i Astronomia, seguida de Medicina.

8. Producción científica de la colaboración entre Suecia y España. 2005-2014
L’estudi constata que Suècia representa l’onzè soci científic per a Espanya i, a la vegada, l’Estat espanyol és el vuitè soci per a Suècia. A més, la segona part del període analitzat (2010-2014) mostra un fort augment de la col·laboració entre ambdós països (un 92 %), i un creixement encara més gran de les publicacions conjuntes d’excel·lència (99 %), les quals es situen al grup del 10 % dels articles més citats del món. L’àrea amb una col·laboració més gran és la de Medicina.

Per a més informació, podeu consultar el text complet dels estudis sobre la col·laboració científica de l’Estat espanyol amb aquests vuit països al lloc web de la FECYT.