La divulgació és una activitat fonamental per garantir la implicació de la societat en les qüestions científiques i tecnològiques. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha concedit enguany 4 milions d’euros a 269 accions de divulgació i comunicació de la ciència i la innovació, mitjançant la Convocatoria de ayudas para el programa de cultura científica i de la innovación 2010. Catalunya, el País València i les Illes Balears han rebut ajudes per al finançament de 73 projectes.

La convocatòria 2010 s’estructura en tres línies d’actuació:
– Projectes de foment de la cultura científica i de la innovació
– Operacions en xarxa
– Impuls a xarxes de nova creació

De les 1.113 sol·licituds presentades a aquesta convocatòria s’han concedit ajuts a 269 projectes per un import total de 4 milions d’euros. Catalunya, juntament amb Madrid (20,6%), representa el major percentatge de sol·licituds concedides i ha rebut finançament per a 47 accions (17,4%). Pel que fa el País Valencià i les Illes Balears, han obtingut ajuts per a 23 i 3 projectes (8,6% i 1,1%), respectivament.

En referència als territoris de llengua i cultura catalanes i, en conjunt, a les convocatòries 2008-2010, les concessions destinades a les universitats són del 50,8%; als centres públics de recerca, del 10,3%; a les administracions públiques, del 9,7%; a les fundacions, del 6,5%; als parcs científics, del 5,9%; als museus, del 4,9%; a les empreses, del 4,3% i a altres (acadèmies, associacions, centres tecnològics, etc.), del 7,6%. Quant al nombre total de projectes finançats per territoris, Catalunya n’ha obtingut 116, el País Valencià 61 i les Illes Balears 22.

Per a més informació, podeu consultar l’apartat Bases del lloc web de la FECYT o podeu enviar un correu electrònic a l’OR-IEC.