La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), mitjançant la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación (2019), ha adjudicat 3,25 milions d’euros a 189 projectes de divulgació i comunicació de la ciència i la innovació per al període 2020-2021.

Aquesta convocatòria, oberta en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, té l’objectiu d’incrementar la cultura científica, tecnològica i innovadora de la societat així com impulsar la participació activa de la societat en activitats de divulgació científica. Les 5 línies d’actuació són: cultura científica, tecnològica i de la innovació; educació i vocacions científiques; ciència ciutadana; xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la cultura científica, tecnològica i de la innovació (Xarxa UCC+I i fires de la ciència; i pensament crític.

Recentment, s’ha publicat la resolució definitiva de la convocatòria. Per línies de finançament, de 189 projectes concedits en tot l’Estat espanyol, 61 corresponen a la línia d’actuació educació i vocacions científiques; 55 a cultura científica, tecnològica i de la innovació; 44 a xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la cultura científica (28 de la modalitat xarxa UCC+I i 16, a fires de la ciència); 15 a ciència ciutadana; i finalment, 14 a pensament crític.

Per comunitats autònomes, Catalunya (35 projectes, un 17,99 %) i Madrid (28 projectes, un 15,87 % del total) ocupen les primeres posicions en nombre de concessions. La Rioja i Navarra destaquen per tenir una taxa d’èxit major amb un 66,67 % i un 42,86 %, respectivament. D’altra banda, la FECYT ha atorgat 13 projectes al País Valencià i 1 a les Illes Balears. En total, s’han finançat 49 projectes de divulgació científica dels territoris de llengua i cultura catalanes.

Segons el tipus d’entitat, un 47,83 % de les concessions a l’Estat espanyol corresponen a universitats, seguides per les fundacions, amb un 15, 61 %.

Per a més informació, podeu consultar la resolució definitiva de la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación (2019) de la FECYT.