L’ Observatorio Español de I+D+i (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) genera i analitza els principals indicadors i estratègies de ciència i innovació a escala autonòmica, nacional i internacional. Recentment, ha publicat l’informe Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (edición 2018).

L’informe analitza les dades principals de l’activitat d’R+D+I a partir dels indicadors científics i tecnològics més significatius dels resultats de la producció científica, de la cultura científica i de la innovació, indicadors sectorials i indicadors de participació en programes europeus i internacionals d’R+D+I. En aquest marc, es destaquen les dades següents:

L’any 2016, la despesa en R+D és de 13.259,7 milions d’euros (M€), i representa un 1,19 % del PIB. Per sectors de finançament, les empreses representen el 46,7 %, l’administració pública el 44,3 %, la inversió estrangera el 8,1 % i les institucions privades no lucratives el 0,9 %. Pel que fa als recursos humans, l’any 2016 el personal dedicat a l’R+D (en Equivalència a Jornada Completa, EJC) és de 205.873 persones, un 11,2 per mil del total de la població ocupada. En aquest mateix any, el nombre d’investigadors en EJC és de 126.633. Per comunitats autònomes, Madrid (23,7 %), Catalunya (22,6 %) i Andalusia (11,2 %) acumulen en el seu conjunt més del 50 % del personal total dedicat a l’R+D.

Respecte a la producció científica, l’any 2016 Espanya publica 81.910 documents a Scopus i el seu impacte normalitzat és d’1,3, és a dir, que se cita un 30 % més que la mitjana mundial. Les àrees que tenen major producció científica espanyola són Medicina, Enginyeria i Física i Astronomia. El total de patents sol·licitades a Espanya l’any 2017 és de 2.150, i les concessions de les mateixes, 1.842. Alhora, el total de les concessions de patents europees d’origen espanyol a l’European Patent Office (EPO) és de 805.

Pel que fa a la innovació, l’any 2016 el nombre d’empreses amb innovació tecnològica és de 18.475 i la despesa dedicada a les activitats d’innovació és de 13.857,48 milions d’euros (M€). Les empreses que realitzen activitats d’innovació són 7.563, les quals representen el 5,22 % del total del teixit empresarial espanyol.

En relació als indicadors sectorials, les empreses dels sectors d’alta tecnologia van invertir en R+D 4.832 M€, durant l’any 2016. En aquest mateix any, les despeses internes totals en biotecnologia són de 1.580 M€.

Quant a la participació en programes internacionals d’R+D+I, el retorn espanyol (pressupost adjudicat en convocatòries competitives) assolit en el Programa Marc Horizon 2020 és del 10,5 %. Les empreses, amb un 39,4 %, i les universitats, amb un 21,3 %, són les institucions que aconsegueixen un major finançament. Les comunitats autònomes de Catalunya (31,5 %), de Madrid (24,8 %) i del País Basc (12,2 %) són les que acumulen una major part del retorn.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (edición 2018) al lloc web d’ICONO.