Ranking de Visibilidad e Impacto de Revistas FECYTLa Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) ha actualitzat el document Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de humanidades y ciencias sociales con Sello de Calidad FECYT, així com la Metodología de clasificación de revistas de humanidades y ciencias Sociales con Sello de Calidad FECYT.

Aquests documents són una versió millorada i actualitzada dels publicats el mes de setembre de 2019. Actualment les revistes de ciències socials i humanitats amb Segell de Qualitat FECYT es classifiquen a un rànquing on s’ordenen segons les dimensions d’impacte i visibilitat.

Des de l’any 2006, la FECYT ofereix el proyecto ARCE, un servei per donar suport a la professionalització, internacionalització i visibilitat de les revistes científiques espanyoles. En aquest àmbit, una de les actuacions principals és la convocatoria de evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas españolas, que té l’objectiu de donar un estàndard de bones pràctiques i atorgar un reconeixement amb el segell de qualitat que concedeix la FECYT.

Des de l’any 2007 s’han celebrat sis convocatòries ordinàries i el treball d’avaluació de les revistes és realitzat per part d’un grup d’experts nacionals i internacionals. El segell de qualitat de la FECYTja ha distingit 396 revistes científiques espanyoles, de les quals un 85 % corresponen a ciències socials i humanitats.

En aquest marc d’actuació, el document Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de humanidades y ciencias sociales con Sello de Calidad FECYT conté actualment les àrees següents: antropologia i etnologia (16 revistes); belles arts (12); ciències de l’educació (56); ciències jurídiques (30); ciències polítiques i sociologia (34); comunicació, informació i documentació científica (16); economia (22); filosofia (23); geografia (20); història (58); lingüística (52); literatura (42); i, finalment, psicologia (24).

D’una altra banda, el document Metodología de clasificación de revistas de humanidades y ciencias Sociales con Sello de Calidad FECYT explica com es classifiquen i ordenen les revistes científiques al rànquing. Cada revista està present a un màxim de dues matèries segons la classificació de revistes de la base de dades ÍnDICEs CSIC.

La metodologia per ordenar les revistes es basa en les dimensions de visibilitat i impacte. Pel que fa a la dimensió de visibilitat, es té en compte la presència i posició de les revistes a les diferents bases de dades nacionals, regionals i internacionals, segons la font d’informació Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes (MIAR). En relació amb la dimensió d’impacte, s’usen indicadors de citacions, índex h i quartils a partir de diverses fonts d’informació com, entre d’altres, Web of Science Core Collection, Scopus, Journal Citation Reports (JCR), Scimago Journal Rank (SJR) o Google Scholar Metrics.

En la classificació proposada, els valors de cada dimensió no resulten de la suma absoluta de cada valor, sinó el seu valor relatiu respecte al més gran dins d’una mateixa categoria. Finalment, un cop calculades les puntuacions finals de les revistes, s’organitzen en quartils.

Per a més informació, podeu consultar els documents sobre el rànquing i la metodologia, publicats per la FECYT, així com altres entrades sobre revistes científiques publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).