INEL’Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat les dades definitives de l’Encuesta sobre innovación en las empresas 2011. L’enquesta constata que la despesa en innovació tecnològica va baixar a Espanya un 8,8% l’any 2011, fins els 14.756 milions d’euros (M€) i es van comptabilitzar 27.203 empreses innovadores (l’any 2010, eren 24.645). Des de l’any 2008, la caiguda acumulada en la despesa en innovació tecnològica és del 25,9%. Les comunitats autònomes amb major despesa en innovació tecnològica l’any 2011 van ser Madrid (36,2% del total estatal), Catalunya (23,1%) i el País Basc (10,5%).

L’any 2011, les activitats d’innovació tecnològica es van centrar, sobretot, en l’R+D interna (un 47,4% de la despesa total), l’R+D externa (un 20,6%) i l’adquisició de maquinària, equipament, hardware o software per a la innovació (un 20,2%). Per sectors, l’any 2011 la despesa en innovació tecnològica va baixar un 22,1% a la construcció, un 13,4% als serveis, un 12,1% a l’agricultura i un 3,0% a la indústria. Per tipus d’activitat, les empreses de serveis d’R+D representaren el major percentatge del total de despesa en innovació tecnològica (11,1%), seguides per les de vehicles a motor (10,0%), les de telecomunicacions (9,4%) i les farmacèutiques (7,6%).

INE

Les comunitats autònomes amb major despesa en innovació tecnològica l’any 2011 van ser Madrid (36,2% del total estatal), Catalunya (23,1%), el País Basc (10,5%), Andalusia (6,3%) i el País Valencià (4,8%). D’altra banda, les Illes Balears només representaren un 0,3% del global estatal.

L’any 2011, Catalunya registrà una despesa en innovació tecnològica de 3.407,5 M€, un -6,4% respecte a l’any 2010 i -9,9% en relació al 2008. El descens és més accentuat en el cas del País Valencià (701,5 M€, que suposen un -12,5% respecte al 2010 i un -40,6% en relació al 2008) i de les Illes Balears (40,2 M€, un -23,7% respecte al 2010 i un -49,5% en relació al 2008). En comparació al 2010, el nombre d’empreses innovadores l’any 2011 també va baixar a tots els territoris de llengua i cultura catalanes: Catalunya (de 5.334 a 4.543), el País Valencià (de 2.552 a 2.281) i les Illes Balears (de 523 a 300).

Al portal MERIDIÀ es pot consultar l’evolució de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears en el període 1996-2009 en relació a:

Despesa en innovació, per comunitats autònomes (1996-2009, inclou dades en forma de mapa)
Despesa en innovació, per dimensions de l’empresa i tipus d’innovació (2000-2009)

Per a més informació,  podeu consultar l’Encuesta sobre innovación en las empreses de l’INE, així com el portal MERIDIÀ.