COSCELa Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha publicat l’Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2017. Aquest document alerta que el dèficit acumulat des de l’any 2009 pel sistema espanyol d’R+D+I pot situar-se en més de 20.000 M€ a causa de les successives retallades pressupostàries. A més, la caiguda de les partides d’R+D+I ha sigut superior a la dels pressupostos generals, fet que demostra, segons la COSCE, que no existeix gens d’interès de l’Estat espanyol per potenciar la ciència.

Segons les dades analitzades per la COSCE, els Presupuestos Generales del Estado 2017 disposen de 6.513,78 M€ per activitats d’R+D+I, un 1,31 % més que l’any 2016 però que resulta inferior a la inflació prevista per al 2017 i, a més, incorpora partides per pagar obligacions d’anys anteriors.

Pel que fa a la distribució per tipus de fons d’R+D+I dels Presupuestos Generales del Estado 2017, els fons financers creixen (malgrat que un 61,7 % dels préstecs de l’any 2016 no va ser executat), mentre que les subvencions disminueixen (un 18 % de les previstes l’any 2016 tampoc no van ser executades).

Finalment, la COSCE adverteix que els pressupostos tracten l’Agencia Estatal de Investigación com una secció més de despesa i, per tant, sotmesa a les mateixes limitacions de gestió de qualsevol òrgan administratiu.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la COSCE.