ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha resolt la convocatòria 2018 del Programa ICREA Acadèmia, amb la concessió de 45 distincions amb l’objectiu d’impulsar i premiar l’excel·lència de la recerca dels professors de les universitats públiques de Catalunya.

ICREA Acadèmia és un programa d’intensificació de la recerca destinat només al professorat que està impartint docència i que es troba en fase activa i d’expansió de la seva activitat. La dotació econòmica total de cada investigador beneficiari és de 40.000 euros anuals i el programa té una durada de 5 anys.

Pel que fa a la distribució per universitats de la convocatòria 2018, la Universitat de Barcelona (UB) ha rebut 18 distincions, seguida per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (12), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) (6), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (4), la Universitat de Lleida (UdL) (2), la Universitat Rovira i Virgili (URV) (2) i, finalment, la Universitat de Girona (UdG) (1).

Les 10 convocatòries del període 2008-2018 del Programa ICREA Acadèmia han reconegut l’excel·lència de 269 investigadors, un 74,7 % dels quals són homes i un 25,3 % són dones. La distribució per grans àmbits científics dels 120 investigadors en actiu actualment és la següent: Engineering Sciences (24,2 %); Life & Medical Sciences (21,7 %); Experimental Sciences & Mathematics (20,8 %); Social & Behavioural Sciences (17,5%); i, per últim, Humanities (15,8 %)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICREA, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest lloc web.