Recentent, s’ha presentat el document Commission Staff Working document accompanying the document Commission Recommendation on access to and preservation of scientific informationpublicat per la Comissió Europea (CE). Es tracta d’un conjunt de recomanacions que ofereixen orientació i proposen la millor manera d’implementar i donar suport a les pràctiques en ciència oberta. Aquestes mesures reemplacen les recomanacions de l’any 2012 que estableixen directrius clares de com s’han de publicar els treballs en accés obert i gratuït. En aquest marc, l’OpenAIRE (Open Access Infraestructure for Research in Europe) ha tingut un paper rellevant, especialment en la seva activitat de divulgació.

Les noves recomanacions tenen en compte els elements següents: la interoperabilitat de les infraestructures; el desenvolupament de comunitats acadèmiques; la capacitat de formació i capacitació, en particular treballant amb el projecte LIBER i FOSTER; els sistemes d’incentius i de recompenses per a la ciència oberta; els contextos canviants; el concepte núvol europeu de ciència oberta en el marc de l’European Open Science Cloud (EOSC); el mercat digital; entre d’altres aspectes de la ciència oberta.

L’OpenAire és una iniciativa a gran escala, en què hi participen 50 socis de la UE, que té l’objectiu d’establir una infraestructura de comunicació acadèmica oberta i sostenible responsable de la gestió, l’anàlisi, la manipulació, la provisió i el seguiment dels resultats de la recerca. El projecte crea fluxos de treball i serveis que permeten que una xarxa de repositoris operi internament mitjançant l’adopció de pautes comunes. En aquest sentit, l’OpenAIRE ja està actiu en les primeres etapes de l’EOSC, a través d’una sèrie d’accions concertades, com ara la de proporcionar un conjunt federat de serveis centrals que permetin una major convergència amb aquest, o bé integrant infraestructures de recerca.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la CE.