El Quantum Flagship és una iniciativa finançada per la Comissió Europea (CE) en el marc del Future and Emerging Technologies (FET) del programa Horizon 2020. Amb un pressupost de 1.000 milions d’euros per als propers deu anys, Europa pretén situar-se a l’avantguarda de la segona revolució quàntica. L’objectiu principal és la transferència dels resultats de la recerca en tecnologies quàntiques del laboratori al mercat mitjançant aplicacions comercials. Des de l’any 2013, s’han finançat diverses iniciatives Flagship amb partides europees on participen entitats catalanes i valencianes de forma destacada.

Pels primers 3 anys s’han seleccionat 20 projectes, dos dels quals estan coordinats per l’Institut Català de Ciències Fotòniques (ICFO): el CiViQ (Continuous Variable Quantum Communications) i el 2D-SIPC (Two-dimensional quantum materials and devices for scalable integrated photonic circuits). El projecte CiViQ pretén desenvolupar dispositius, serveis i protocols segurs, flexibles i adaptables de baix cost que es puguin integrar fàcilment en les xarxes de telecomunicacions existents. El 2D-SIPC vol desenvolupar i demostrar els primers components òptics de components quàntics en xip basats en materials 2D per a la seva futura integració en xarxes quàntiques.

Des de l’any 2013, s’han finançat tres projectes Flagship amb partides europees on participen entitats catalanes i valencianes de forma destacada: el Human Brain Project (simulació del cervell humà per supercomputació), el Graphene Flagship (estudi i aplicacions del nanomaterial grafé) i el Quantum Flagship. Per a la seva promoció disposen del suport de l’organització FLAG-ERA, que s’encarrega del funcionament correcte dels projectes i d’incentivar la cooperació entre investigadors a nivell regional, nacional i europeu.

Recentment, la FLAG-ERA ha publicat la Convocatòria FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC 2019) per a projectes conjunts en les dues iniciatives Flagship, Graphene i Human Brain Project. Els projectes tindran una durada de tres anys. La data límit de presentació de les propostes inicials és el 19 de febrer del 2019 i de les finals, el juny del 2019.

Per a més informació, podeu consultar la notícia publicada al lloc web de l’ICFO.