L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), es dedica a l’estudi, el desenvolupament, la difusió i l’intercanvi de coneixements sobre les ciències de l’alimentació, en les terres de llengua i cultura catalanes. La Comissió de Recerca Alimentària de l’ACCA ha iniciat, en col·laboració amb l’Observatori de la Recerca (OR-IEC), una revisió amb profunditat de les dades dels últims anys sobre recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) agroalimentària a Catalunya.

L’ACCA publica la revista TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments en la que es presenten els darrers avenços en tecnologia, ciència, recerca, equipaments, docència, processos, etc., amb el propòsit de fomentar la comunicació entre tots els professionals de l’àmbit de l’alimentació.

La Comissió de Recerca Alimentària de l’ACCA ha iniciat, en col·laboració amb l’OR-IEC, una revisió amb profunditat de les dades dels últims anys sobre recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) agroalimentària a Catalunya, incloent informació sobre entitats, recursos humans i econòmics, publicacions, patents i altres indicadors que permeten veure l’evolució històrica i analitzar l’estat actual d’aquest àmbit.

A continuació presentem les dades bàsiques sobre recerca agroalimentària a Catalunya extretes del portal web MERIDIÀ.

En l’àmbit estatal, el Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (2004-2008) va subvencionar a Catalunya 222 projectes d’investigació, amb un import total de 26,1 milions d’euros (M€). Aquestes dades representen un 15% dels projectes concedits i un 15,8% de la subvenció rebuda a tot l’Estat espanyol.

En l’àmbit europeu, Catalunya va rebre 12,3 M€ del Sixth Framework Programme de la Unió Europea en el seu programa FP6-Food Quality and Safety (2003-2006). Aquestes dades suposen un 25,6% de la subvenció obtinguda per Espanya en aquest programa, i un 5,9% de la subvenció total.

Pel que fa a la producció científica, segons dades extretes del Science Citation Index Expanded (SCI-E), en el període 2000-2008 s’han publicat des de Catalunya 1950 articles científics (un 33% del total publicat a Espanya). A més, 189 tesis doctorals dels estudis de doctorat en Ciència i Tecnologia dels Aliments i Enginyeria Agrònoma es van defensar a les universitats catalanes des del curs 1999-2000 fins el curs 2007-2008. Això suposa un 13,9 % de la producció estatal de tesis doctorals en aquests estudis.

Segons l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) durant el període 2000-2008 des de Catalunya s’han sol·licitat 415 patents de l’àmbit alimentari, un 20,5% del total espanyol.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ o enviar un correu electrònic a l’OR-IEC.