Amb l’objectiu de difondre la producció científica al llarg de la història, el Govern de les Illes Balears ha publicat la col·lecció La Ciència a les Illes Balears, que agrupa edicions en facsímils d’algunes obres representatives d’autors il·lustres com Margalida Comas, Mateu Orfila o Josep Sureda, encapçalades per estudis en profunditat sobre cada investigador.

Les obres que formen part d’aquesta col·lecció es poden consultar i descarregar a text complet al catàleg de publicacions del lloc web Balears fa ciència. Aquest portal web agrupa novetats de fires, setmanes de la ciència, activitats educatives en línia i publicacions digitals, amb l’objectiu de difondre la cultura científica de les Illes Balears i millorar la percepció social de la ciència i la innovació.