L’Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) ha publicat l’Informe ASEBIO 2019, publicació de referència del sector biotecnològic des de 2003. L’informe recull els principals indicadors d’evolució de la biotecnologia espanyola durant l’any 2019. Segons les dades disponibles, Catalunya concentra el major nombre d’empreses de biotecnologia amb un 23,70 %, seguida de Madrid (18,64 %), Andalusia (14,38 %) i el País Basc (9,32 %).

L’informe destaca que creix la inversió en R+D del sector biotecnològic. Durant l’any 2018, aquest sector inverteix gairebé 770 milions d’euros, dels quals el 71 % corresponen a empreses biotech. Aquestes dades, situen la biotecnologia com el sector industrial que inverteix més en R+D a Espanya, i per primera vegada, per davant del sector farmacèutic.

L’impacte econòmic de les empreses amb dedicació total a la biotecnologia també creix. En aquest context, les empreses han arribat als 8.200 milions d’euros de xifra de negoci (0,8 % del PIB) i els 105.000 empleats, l’any 2018. L’aportació total, tant de forma indirecta com induïda, ha suposat el 0,6 % de l’ocupació total. Catalunya lidera el nombre d’empreses amb dedicació principal a aquest sector, amb un 23,70 % del total espanyol, seguida de Madrid (18,64 %), Andalusia (14,38 %), i, per últim, el País Basc (9,32 %).

D’altra banda, durant l’any 2019 s’han creat 27 empreses biotecnològiques, 13 menys que l’any 2018. A Catalunya se n’han creat 6 de noves, i al País Basc i Galícia 4, respectivament. Així mateix, l’any 2018 hi ha un augment del 10,1 % de la inversió en R+D del total del sector empresarial. A més, les dades constaten una alta participació de la dona en la biotecnologia, ja que el 59 % dels empleats en activitats d’R+D+I són dones.

Respecte a la propietat industrial, en el període 2009-2019 l’activitat de patents en el sector biotecnològic incrementa en l’àmbit europeu i internacional. De totes maneres, hi ha un descens en el registre de les patents presentades a Espanya d’un 64 % des de l’any 2009. En aquest context, a Espanya s’han concedit 241 patents en el sector biotecnològic el 2019. Pel que fa a la producció científica espanyola en biotecnologia, Espanya és la novena potencia mundial en producció de coneixement. Amb un 83,3 %, també és el país amb el percentatge més alt d’articles científics en biotecnologia publicats en revistes d’alt impacte. A més, es consolida la qualitat i l’excel·lència en la producció científica en el sector amb un índex d’impacte normalitzat de l’1,34, i amb un 23 % de publicacions en biotecnologia en el 10 % de les més citades del món.

Finalment, ASEBIO també analitza la internacionalització del sector biotecnològic. En aquest sentit, actualment 35 empreses associades a ASEBIO estan presents a 43 mercats dels cinc continents. A més, la biotecnologia aposta per la col·laboració:  el 68 % de les aliances es fan amb entitats internacionals. També analitza com la biotecnologia contribueix a complir els objectius de l’Agenda 2030 i l’emergència climàtica.

Per a més informació, podeu consultar l’Informe ASEBIO 2019.