Journal Citation Reports (JCR 2021)L’empresa multinacional Clarivate Analytics ha presentat la versió 2021 (dades 2020) del Journal Citation Reports (JCR), un dels índexs de revistes científiques amb més prestigi d’arreu del món i que s’actualitza anualment des del 1975. La nova versió ofereix novetats destacades en continguts, indicadors i consulta. Ara bé, cal remarcar que els indicadors caracteritzen la revista, no la qualitat o l’impacte de cada article que s’hi publica.

Com a novetat principal, s’ha ampliat la cobertura del JCR amb les revistes indexades a les bases de dades Arts & Humanities Citation Index (AHCI) i Emerging Sources Citation Index (ESCI). Totes les revistes de la plataforma han superat criteris rigorosos de qualitat (de fet, s’han suprimit 10 revistes per taxes massa elevades d’autocitació).

La versió actual del JCR conté 20.932 revistes de 113 països, classificades en 254 categories temàtiques. A més, un 22,3 % de les revistes són d’accés obert (via daurada) i hi ha 207 publicacions incorporades per primer cop. La distribució per edicions és la següent: Science Citation Index Expanded (SCIE) (9.500 revistes); Social Sciences Citation Index (SSCI) (3.510 revistes); AHCI (1.784 revistes); i, finalment, ESCI (7.275 revistes que no presenten l’indicador Journal Impact Factor, JIF).

A més, el JCR 2021 ha incorporat a les seves dades els articles d’accés avançat, que reflecteixen la disponibilitat de les investigacions abans de la seva publicació oficial. També s’han unificat els perfils de les revistes que estan presents a diferents edicions o que han canviat l’ISSN. Cada perfil ofereix múltiples indicadors bibliomètrics de la revista corresponent.

La versió 2021 del JCR també compta amb un indicador nou per mesurar l’impacte en citacions de les publicacions recents d’una revista. Així, el nou Journal Citation Indicator (JCI) proporciona un indicador de revista únic i normalitzat, que pot ser fàcilment interpretat i comparat entre disciplines (existeixen grans variacions entre publicacions i citacions). Aquest indicador està calculat per totes les revistes indexades a la plataforma Web of Science Core Collection, incloses les que no disposen del factor d’impacte (JIF). A l’hora de fer anàlisis bibliomètriques, és important tenir en compte el camp temàtic, el tipus de document i l’any de publicació.

Finalment, la pantalla de consulta també ha estat renovada, amb nous gràfics per millorar l’experiència d’usuari amb una cerca més directa i senzilla, que també permet aprofundir en les dades (per exemple, com han evolucionat els diferents indicadors d’una revista al llarg del temps).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del JCR de l’empresa Clarivate Analytics, així com altres entrades sobre bibliometria publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).