Journal Citation Reports 2020L’empresa multinacional Clarivate Analytics ha presentat la versió 2020 (dades 2019) del Journal Citation Reports (JCR), un dels índexs de revistes científiques amb més prestigi d’arreu del món. Ara bé, cal remarcar que els 13 indicadors de l’índex caracteritzen la revista, no la qualitat o impacte de cada article que s’hi publica.

Aquest índex s’actualitza anualment des del 1975 i està organitzat en dues edicions (Science i Social Sciences) que classifiquen les revistes en 236 disciplines científiques. Com a novetat, s’han incorporat noves mètriques dels articles de cada revista per model d’accés (subscripció tradicional o accés obert: via daurada)

La versió conté 12.171 revistes de 83 països diferents (s’han retirat 33 publicacions per comportaments de citació anòmals). A més, 351 revistes s’han incorporat per primera vegada al JCR i un total de 1.658 publicacions són en accés obert: via daurada (un 13,6 % del total). També hi ha 685 revistes que es troben a les dues edicions: Science (9.370 revistes en total) i Social Sciences (3.486).

Pel que fa als territoris de llengua i cultura catalanes, 46 revistes hi tenen la seu científica i/o editorial (un 0,4 % del total mundial i un 38 % de les 125 publicacions de l’Estat espanyol). Així, les entitats científiques i/o editorials localitzades a Catalunya publiquen 38 revistes, al País Valencià 6 i, per últim, a les Illes Balears 2.

Per edicions del JCR, 37 revistes corresponen a Science (un 48,7 % del global estatal) i 12 a Social Sciences (un 21,4 %). En aquest sentit, destaca una representació important de les publicacions biomèdiques catalanes, fet que comporta la posició capdavantera a escala estatal de Catalunya en l’edició Science (32 revistes), seguida per Madrid (27) i el País Valencià (4). En canvi, la situació es capgira a l’edició Social Sciences, on les 3 primeres posicions són ocupades per Madrid (27 revistes), Catalunya (8) i Andalusia (6).

Pel que fa a la distribució en quartils, 3 revistes catalanes se situen al primer quartil de les seves respectives disciplines temàtiques (a l’Estat espanyol n’hi ha 14). Respecte a l’accés obert (via daurada), de les 46 revistes dels territoris de llengua i cultura catalanes, 13 publicacions són d’accés obert (28,3 %).

A continuació es pot consultar el llistat complet de revistes catalanes, valencianes i balears presents a la versió 2020 del JCR (títol i ISSN).

Catalunya                                       

Afinidad (0001-9704)
AIDS Review (1139-6121)
Allergologia et Immunopathologia (0301-0546)
Anales de Pedriatría (1695-4033)
Animal Biodiversity and Conservation (1578-665X)
Archivos de Bronconeumología (0300-2896)
Atención Primaria (0212-6567)
BRQ-Business Research Quarterly (2340-9436)
Cirugía Española (0009-739X)
Clinical & Translational Oncology (1699-048X)
Collectanea Mathematica (0010-0757)
Drugs of the Future (0377-8282)
Drugs of Today (1699-3993)
Endocrinología, Diabetes y Nutrición (2530-0164)
Enseñanza de las Ciencias (0212-4521)
El Profesional de la Información (1386-6710)
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (0213-005X)
Gaceta Sanitaria (0213-9111)
Gastroenterología y Hepatología (0210-5705)
Geologica Acta (1695-6133)
Journal of Investigational Allergology & Clinical Immunology (1018-9068)
Medicina Clínica (0025-7753)
Medicina Intensiva (0210-5691)
Neurocirugía (1130-1473)
Neurología
(0213-4853)
Publicacions Matemàtiques (0214-1493)
Revista Clínica Española (0014-2565)
Revista de Historia Industrial (1132-7200)
Revista de Neurología (0210-0010)
Revista de Psiquiatría y Salud Mental (1888-9891)
Revista Española de Cardiología (0300-8932)
Revista Española de Medicina Nuclear (0212-6982)
Revista Internacional de Andrología (1698-031X)
Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería (0213-1315)
Scientia Marina (0214-8358)
Scripta Nova (1138-9788)
Sintagma (0214-9141)
SORT-Statistics and Operations Research Transactions (1696-2281)

Illes Balears

Adicciones (0214-4840)
Revista de Psicología del Deporte (1132-239X)

País Valencià

Ibérica (1139-7241)
Limnética (0213-8409)
Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal (1698-4447)
Psicológica (0211-2159)
Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (1697-7912)
World Rabbit Science (1257-5011)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del JCR de l’empresa multinacional Clarivate Analytics, així com altres entrades sobre bibliometria publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).