Journal Citation Reports 2018L’empresa multinacional Clarivate Analytics ha presentat la versió 2018 (dades 2017) del Journal Citation Reports (JCR), un dels índexs de revistes científiques amb més prestigi d’arreu del món. Aquest índex s’actualitza anualment des del 1975 i està organitzat en dues edicions (Science i Social Sciences) que classifiquen les revistes en 234 disciplines científiques. Ara bé, cal remarcar que els 13 indicadors de l’índex caracteritzen la revista, no la qualitat o impacte de cada article que s’hi publica.

La versió actual està integrada dins de la base de dades InCites i conté 11.655 revistes de 80 països diferents. A més, 276 revistes s’han incorporat per primera vegada al JCR i un total de 1.275 publicacions són en accés obert (un 10,9 % del total). D’altra banda, la versió actual presenta una nova pàgina de perfil de cada revista, amb una transparència més gran de les dades (càlcul del Journal Impact Factor (JIF), contribucions geogràfiques i institucionals, citacions per article, etc.).

Pel que fa als territoris de llengua i cultura catalanes, 46 revistes hi tenen la seu científica i/o editorial (un 0,4% del total mundial i un 39 % de les 118 publicacions de l’Estat espanyol). Així, les entitats científiques i/o editorials localitzades a Catalunya publiquen 38 revistes, al País Valencià 6 i, per últim, a les Illes Balears 2.

Per edicions del JCR, 37 revistes corresponen a Science (un 50,7 % del global estatal) i 12 a Social Sciences (un 23,5 %). En aquest sentit, destaca una representació important de les publicacions biomèdiques catalanes, fet que comporta la posició capdavantera a escala estatal de Catalunya en l’edició Science (32 revistes), seguida per Madrid (26) i el País Valencià (4). En canvi, la situació es capgira a l’edició Social Sciences, on les 3 primeres posicions són ocupades per Madrid (23 revistes), Catalunya (8) i Andalusia (6).

Pel que fa a la distribució en quartils, 3 revistes catalanes se situen al primer quartil de les seves respectives categories temàtiques (a l’Estat espanyol n’hi ha 9). Respecte a l’accés obert, de les 46 revistes dels territoris de llengua i cultura catalanes, 11 publicacions són d’accés obert.

A continuació es pot consultar el llistat complet de revistes catalanes, valencianes i balears presents a la versió 2018 del JCR (títol i ISSN).

Catalunya                                       

Afinidad (0001-9704)
AIDS Review (1139-6121)
Allergologia et Immunopathologia (0301-0546)
Anales de Pedriatría (1695-4033)
Animal Biodiversity and Conservation (1578-665X)
Archivos de Bronconeumología (0300-2896)
Atención Primaria (0212-6567)
BRQ-Business Research Quarterly (2340-9436)
Cirugía Española (0009-739X)
Collectanea Mathematica (0010-0757)
Drugs of the Future (0377-8282)
Drugs of Today (1699-3993)
Endocrinología y Nutrición (1575-0922)
Enseñanza de las Ciencias (0212-4521)
El Profesional de la Información (1386-6710)
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (0213-005X)
Gaceta Sanitaria (0213-9111)
Gastroenterología y Hepatología (0210-5705)
Geologica Acta (1695-6133)
International Microbiology (1139-6709)
Journal of Investigational Allergology & Clinical Immunology
(1018-9068)
Medicina Clínica (0025-7753)
Medicina Intensiva (0210-5691)
Neurocirugía (1130-1473)
Neurología
(0213-4853)
Publicacions Matemàtiques (0214-1493)
Revista Clínica Española (0014-2565)
Revista de Historia Industrial (1132-7200)
Revista de Neurología (0210-0010)
Revista de Psiquiatría y Salud Mental (1888-9891)
Revista Española de Cardiología (0300-8932)
Revista Española de Medicina Nuclear (0212-6982)
Revista Internacional de Andrología (1698-031X)
Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería (0213-1315)
Scientia Marina (0214-8358)
Scripta Nova (1138-9788)
Sintagma (0214-9141)
SORT-Statistics and Operations Research Transactions (1696-2281)

Illes Balears

Adicciones (0214-4840)
Revista de Psicología del Deporte (1132-239X)

País Valencià

Ibérica (1139-7241)
Limnética (0213-8409)
Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal (1698-4447)
Psicológica (0211-2159)
Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (1697-7912)
World Rabbit Science (1257-5011)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del JCR.