ICREAActualment, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) té contractats 262 investigadors que segueixen línies de recerca molt diverses: 75, de Ciències de la Vida i Medicina (28,6%); 73, de Ciències Experimentals i Matemàtiques (27,9%); 29, de Ciències Socials (11,1%); 43, d’humanitats (16,4%); i 42 de tecnologia (16%). Recentment, s’ha actualitzat l’Informe estadístic del portal MERIDIÀ amb les dades dels investigadors consolidats, novells o visitants contractats per l’ICREA, durant el període 2001-2010.

Segons l’informe, l’ICREA ha incorporat un total de 262 professionals des de l’any 2001, dels quals es constata que 33 s’han desvinculat de la Institució. En referència  als àmbits científics dels Reports de la Recerca a Catalunya,  predominen la Física amb 59 investigadors (representen el 22,5%); Biologia Cel·lular, Molecular i Bioquímica (52, el 19,8%); Química (29, l’ 11,1%); Medicina (24, el 9,2%); Economia (18, el 6,9%) i Història (17, el 6,5%).  Les dades s’han extret del directori de personal de recerca i de la Memoir 2010 del lloc web de l’ICREA.

Per a més informació, podeu consultar l’Informe Investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), per entitats de recerca i àmbits dels Reports del portal web MERIDIÀ. D’altra banda, el passat 22 de març la Institució va commemorar el seu 10è aniversari, informació que es va publicar, el 23 de març de 2011, al Blog de l’OR-IEC. Així mateix, l’entrada publicada l’1 de febrer de 2010 aprofundeix sobre la contribució d’ICREA a la recerca a Catalunya.