Internet Archive Scholar és un cercador acadèmic a text complet que inclou més de 25 milions d’articles d’investigació i altres documents acadèmics conservats a la biblioteca digital Internet Archive. La col·lecció abasta des de còpies digitalitzades de revistes del segle XVIII fins les últimes actes de conferències d’accés obert i edicions preliminars rastrejades des del web. L’objectiu és donar suport al personal investigador i bibliotecari en la localització de documents específics en accés obert.

Actualment, es pot consultar la versió beta de l’Internet Archive Scholar. El cercador proporciona, quan és possible, l’accés als continguts, el qual inclou matèries com ciències naturals, humanitats, biomedicina, art, història, investigació industrial, informes governamentals, entre d’altres. De vegades, aquest accés és a una edició preliminar o una altra versió del treball, la qual cosa s’indica en els resultats de la cerca. En altres casos, depenent dels filtres de cerca, s’inclouen resultats per als quals només hi ha una entrada al catàleg bibliogràfic. Tot i així, pot ser possible accedir a través d’una biblioteca pública o directament mitjançant l’editor.

Els resultats de la cerca poden tenir etiquetes que proporcionen un context addicional sobre el treball. Per exemple, els índexs en els quals està inclosa la revista o la tecnologia de plataforma oberta utilitzada per a les publicacions (Directory of Open Access Journals (DOAJ), SciELO, Open Journal Systems (OJS), JSTOR, etc.). Així mateix, a més de les opcions bàsiques de filtrat i ordenació dels resultats, la interfície de cerca també permet l’ús de la sintaxi de consulta Lucene en el quadre de cerca.

Per a més informació, podeu consultar l’Internet Archive Scholar així com l’entrada publicada al blog Universo Abierto.