La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat els resultats de la cinquena edició de l’Enquesta Nacional de Percepció Social de la Ciència i la Tecnologia. L’enquesta es realitza des de l’any 2002 amb una periodicitat biennal, a partir d’una mostra àmplia i representativa de la població de totes les comunitats autònomes.

Els últims resultats assenyalen un interès creixent per la ciència i la tecnologia (un 36% més que el 2008), i la situen com a quarta prioritat ciutadana a l’hora d’augmentar la despesa pública. Fins i tot, en l’actual context de crisi, un 77% de la població seria partidària de mantenir o augmentar el pressupost d’R+D.

De l’estudi també se n’extreu que la imatge social de la ciència és positiva. Ha augmentat un 10% el percentatge de persones que associen el progrés científic al desenvolupament econòmic, i un 20% el que l’associa a l’ocupació.

Una altra dada destacable de l’estudi és el dèficit d’informació sobre ciència i tecnologia des dels mitjans de comunicació. La televisió és la font més important, tot i que Internet és més usat per la població menor de 34 anys. Aquest últim mitjà és l’única font considerada suficient per la informació rebuda, per un 66,8% de la població.

Per últim, l’enquesta destaca el prestigi dels científics que, juntament amb els metges, són els professionals més ben valorats.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la FECYT. Així mateix, podeu consultar l’entrada del 15 d’octubre de 2010 en aquest mateix blog.