ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) va néixer l’any 2001 amb la finalitat de contribuir a la recerca a Catalunya en tots els àmbits del saber. El seu principal instrument ha estat la contractació d’investigadors, que s’arrelen a Catalunya en el si dels diferents grups de recerca.

A més d’investigadors consolidats, a partir de l’any 2005 ICREA també va donar l’oportunitat a investigadors novells per treballar en els àmbits públic i privat de Catalunya. A més, la convocatòria de 2005 va incloure la contractació de professors visitants per treballar almenys durant 3 períodes (2-4 mesos cada un) al llarg de 3 cursos.

Segons les dades que s’han anat publicant al lloc web d’ICREA, en el període 2001-2009 s’han contractat 272 investigadors consolidats, novells o visitants (no s’han recollit renúncies posteriors ni altres canvis). Per àmbits dels Reports de la recerca a Catalunya (IEC), les àrees científiques predominants són Física (20,2%), Biologia Cel·lular, Molecular i Bioquímica (18,4%), Química (9,6%), Medicina (7,7%) i Economia (6,3%).

L’excel·lència investigadora dels científics ICREA queda demostrada pels bons resultats en les diferents convocatòries competitives. Per exemple, dels 39 projectes atorgats per l’European Research Council (ERC) a Catalunya, 21 corresponen a investigadors ICREA.

Per a més informació, podeu consultar l’informe “Investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), per tipus d’entitats de recerca i àmbits dels Reports” de l’apartat de Recursos humans del portal web MERIDIÀ.