Initiative for Open Abstracts (I4OA)Recentment s’ha presentat la Initiative for Open Abstracts (I4OA), que compta amb la col·laboració d’editorials, biblioteques, investigadors i altres agents interessats a promoure l’accés sense restriccions als resums de les publicacions científiques, sobretot d’articles de revistes i capítols de llibre.

Aquesta iniciativa es posa posat en marxa formalment el mes de setembre de 2020 durant l’OASPA Online Conference on Open Access Scholarly Publishing, i està estretament vinculada a la Initiative for Open Citations (I4OC), que funciona des de l’any 2017.

Val a dir que molts resums ja estan disponibles a bases de dades o llocs web d’editorials, però aquestes fonts presenten limitacions considerables. Segons la I4OA, aquesta informació ha d’estar emmagatzemada en dipòsits digitals de confiança, oberts i accessibles automàticament.

La I4OA fa una crida a la necessitat d’obrir els resums dels treballs a través de Crossref, l’organització sense finalitat de lucre que gestiona els DOIs i utilitzada per uns 13.000 editors comercials i científics. D’aquesta manera, es poden agrupar de forma massiva els resums en un entorn comú, multidisciplinari i disponible via API. El setembre de 2020, un 8,3 % dels articles tenen el resum disponible a Crossref, xifra que puja a un 25,5 % per als articles publicats aquest mateix any.

Actualment hi ha 14 organitzacions fundadores que col·laboren en la iniciativa: universitats, centres de recerca, editorials, infraestructures, societats científiques, etc. A la vegada, ja s’hi han compromès 51 editorials científiques internacionals. A més, el valor dels resums accessibles en obert ha estat reconegut per una àmplia varietat d’agents, una seixantena dels quals han expressat el seu suport a la iniciativa.

Els beneficis d’obrir els resums són múltiples: augmentar visibilitat de les publicacions; facilitar la descoberta, lectura i citació per part dels investigadors; promoure la inclusió en revisions sistemàtiques; i, per últim, expandir i simplificar l’ús de la mineria textual, el processament del llenguatge natural i les tècniques d’intel·ligència artificial en les anàlisis bibliomètriques.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la I4OA.