Les dades obertes de recerca permeten la consulta i reutilització (segons els permisos establerts pels autors) d’ingents quantitats de dades primàries generades en el procés d’investigació de qualsevol disciplina científica. A continuació, us informem d’algunes de les iniciatives principals i darreres novetats, en el marc europeu, de les dades obertes de recerca.

– Informe An Analysis of Open Data and Open Science Policies in Europe (2017)

Es tracta d’un estudi dut a terme per l’Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) amb la col·laboració del Digital Curator Center (DCC), en el qual es fa un anàlisi de les polítiques sobre dades obertes i ciència oberta europees.

Entre els resultats més destacats de l’informe es destaca que 11 dels 28 estats membres de la Unió Europea (UE), així com Noruega i Suïssa, tenen polítiques nacionals de recerca relacionades amb dades. D’aquests estats, totes les polítiques van ser implementades en els últims vuit anys, la majoria de les quals han tingut efecte recentment. Al voltant de la meitat dels països, les dades d’investigació estan cobertes per la mateixa política que s’aplica a l’accés obert o a la ciència oberta.

OpenAire – Research Data

És una iniciativa a gran escala, en què hi participen 50 socis de la UE, que té l’objectiu d’establir una infraestructura de comunicació acadèmica oberta i sostenible responsable de la gestió, l’anàlisi, la manipulació, la provisió i el seguiment dels resultats de la recerca. La plataforma OpenAire reuneix professionals de biblioteques de recerca, d’e-infraestructures nacionals, experts en dades, investigadors, i informàtics. El projecte crea fluxos de treball i serveis que permeten que una xarxa de repositoris operi internament mitjançant l’adopció de pautes comunes.

JRC Data Catalogue

Es tracta d’un catàleg d’accés obert a dades científiques elaborat pel Joint Research Centre (JRC). Aquest catàleg proporciona a científics, responsables polítics, periodistes i altres usuaris un accés ràpid a les dades científiques de recerca finançada pel JRC. El catàleg s’actualitza periòdicament i s’integra a l’EU Open Data Portal, que és el punt únic d’accés a les dades produïdes per les institucions de la UE.

A través d’aquesta nova plataforma es pot accedir a dades sobre una àmplia gamma d’àrees científiques com l’agricultura i la seguretat alimentària; l’economia; el medi ambient i el clima, així com la salut i la protecció del consumidor, entre d’altres. Actualment conté 1.712 conjunts de dades, de 51 col·leccions temàtiques.

Per a més informació, podeu consultar altres entrades sobre ciència oberta publicades en aquest lloc web.