La robòtica a CatalunyaACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha presentat l’informe La robòtica a Catalunya. L’informe posa de manifest la importància de la robòtica perquè es tracta d’una tecnologia transversal, amb aplicacions en molts sectors (indústria, automoció, logística, educació, salut, etc.) i capaç de millorar els processos productius i la seguretat, així com de generar nous models de negoci.

Avui dia, la robòtica és una disciplina amb un important creixement i que ja està implantada en moltes indústries. A més, s’espera que segueixi avançant i sent una peça clau en la transició cap a la indústria 4.0. Actualment un 39,4 % de les empreses catalanes tenen algun procés automatitzat.

Segons l’estudi d’ACCIÓ, a Catalunya es dediquen a la robòtica 147 empreses, que ocupen 1.900 treballadors i facturen 460,67 milions d’euros vinculats directament a la robòtica. Un 89,8 % són pimes, gairebé un 18 % són empreses emergents (start-ups) i un 43,9 % tenen una facturació anual superior al milió d’euros. A més, un 36 % de les empreses són exportadores, i gairebé un 9,5 % tenen filials a l’estranger.

Per subsectors, a Catalunya destaquen les enginyeries que dissenyen, construeixen i instal·len robots (33 %); les indústries auxiliars (fabricants de components, consultories, serveis) (29 %); les empreses dedicades a la robòtica educativa i la formació (22 %); i les fabricants de robots (16 %).

L’informe d’ACCIÓ remarca l’existència a Catalunya de graus i màsters universitaris especialitzats en aquest àmbit, així com centres tecnològics i de recerca que treballen en aquesta tecnologia. En aquest sentit, Catalunya és responsable del 55,1 % del volum d’inversió estrangera que atreu l’Estat espanyol en robòtica. En concret, en el període 2015-2019 Catalunya ha atret més de 85 milions d’euros d’inversió estrangera en projectes de robòtica.

Per a més informació, podeu consultar l’informe La robòtica a Catalunya d’ACCIÓ, així com la nota de premsa publicada per la Generalitat de Catalunya.