informe peer reviewEl Science and Technology Committee del Parlament del Regne Unit ha publicat recentment l’informe “Peer review in scientific publications” on examina el sistema actual d’avaluació d’experts emprat a les publicacions científiques. També comenta altres temes relacionats amb l’impacte de la recerca, la gestió de les dades, l’ètica de la publicació i la integritat de la recerca, tot presentant un seguit de recomanacions.

El Comitè reconeix la importància que es continua donant a la pràctica de peer review dins de la comunitat científica i demana als editors una major transparència en tot el procés. Inclou entre les seves recomanacions que les dades de recerca siguin d’accés lliure i amplia difusió, particularment si aquesta recerca s’ha finançat amb fons públics, i que els revisors implicats rebin una formació adequada per dur a terme la seva tasca. Per altra banda, fa referència al nou paper de les eines en línia i les xarxes socials en un peer review posterior a la publicació i els comentaris derivats d’altres investigadors com a mitjans complementaris del sistema tradicional de revisió prèvia.

El tema del factor d’impacte emprat com a mesura indicativa de la qualitat dels articles també preocupa al Comitè i demanen cautela en el seu ús a l’hora de prendre decisions ja que “no hi ha substituts a llegir l’article mateix a l’hora d’assessorar sobre el valor d’una obra de recerca”.