Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018: Key findingsLa Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea ha publicat la segona edició de l’informe Science, research and innovation performance of the EU 2018: Key findings. L’estudi s’adreça a una audiència d’investigadors, agents innovadors, responsables polítics i analistes financers.

Aquesta publicació biennal analitza de forma sintètica la dinàmica dels resultats europeus de la ciència, la recerca i la innovació en un context global. L’informe combina una anàlisi exhaustiva basada en indicadors macroeconòmics amb un estudi aprofundit dels temes polítics principals en l’àmbit de l’R+D+I.

La recerca i la innovació constitueixen motors de prosperitat social i econòmica. Ara bé, la digitalització comporta canvis estructurals en la dinàmica de la innovació, que requereixen, entre d’altres, més eficiència en les inversions, millorar l’accés al capital risc, crear un marc legal adequat, o modernitzar els sistemes d’educació i formació. En aquest escenari, Europa ha de ser més eficient i efectiva per transformar el seu lideratge científic en lideratge en innovació i emprenedoria.

Finalment, l’informe analitza les implicacions polítiques per mobilitzar l’esforç de tots els agents implicats (institucions científiques, empreses, administracions públiques, etc.) a escala regional, nacional i europea. L’informe considera que Europa necessita mesures com, per exemple: impulsar la inversió en actius intangibles; repensar urgentment el suport públic a l’R+D+I, sobretot per generar innovacions disruptives i generadores de mercat; millorar les condicions per accelerar la creació i difusió de coneixement a través de la ciència i la innovació obertes; garantir una regulació i demanda pública per afavorir la innovació; o impulsar l’accés a capital risc.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’informe Science, research and innovation performance of the EU 2018: Key findings.