L’informe PITEC, publicat anualment per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), analiza les dades de les empreses extretes del Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) i estudia el seu comportament innovador.

El PITEC és fruit de la col·laboració entre la FECYT, la Fundación Cotec i l’Instituto Nacional de Estadística (INE), i rep assessorament d’un grup d’experts acadèmics.

El PITEC és una eina que proporciona informació estadística sobre les activitats d’innovació tecnològica d’empreses espanyoles de tots els sectors recollits en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Les dades s’extreuen de dues enquestes realitzades per l’INE: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas” i “Encuesta sobre Actividades de I+D“.

La base de dades que genera PITEC consta de fitxers anuals (disponibles del 2003 al 2008) amb les microdades provinents de l’INE agrupades per: empreses amb més de 200 treballadors; empreses que realitzen R+D interna; empreses amb menys de 200 treballadors amb R+D externa; i empreses amb menys de 200 treballadors sense despeses en R+D.

L’informe es pot consultar al lloc web de la FECYT, així com des de l’apartat de Context del portal web MERIDIÀ.