L’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), a través de la plataforma Going Digital Toolkit, ha publicat l’informe Open Science – Enabling Discovery in the Digital Age. L’estudi ofereix una visió general del moviment de la ciència oberta, destaca els seus assoliments, inclosos els obtinguts en el context de la pandèmia de la COVID-19, identifica els reptes per aconseguir tots els beneficis que la ciència oberta pot oferir, i així mateix, explica l’evolució de les polítiques de ciència oberta en diverses economies.

L’informe exposa que la innovació basada en dades i la ciència intensiva en dades volen fer front als grans reptes de la societat. Les iniciatives de ciència oberta, que faciliten l’accés a publicacions, dades, algoritmes, programari i fluxos de treball, juguen un paper essencial en l’acceleració de la recerca científica necessària i el propi procés d’innovació.

Els beneficis de la ciència oberta inclouen: oportunitat per a nous descobriments científics; reproductibilitat de resultats científics; creixement econòmic mitjançant millors oportunitats d’innovació; augment de l’eficiència dels recursos; millora de la transparència i de la rendició de comptes pel que fa al desemborsament de fons públics; un millor retorn de la inversió pública; assegurar el suport públic per al finançament de la investigació i augmentar la confiança pública en investigació en general. No obstant això, l’accés obert també comporta riscos associats relacionats amb la privadesa, la propietat intel·lectual, la seguretat nacional i l’interès públic, inclosa la protecció d’espècies rares i en perill d’extinció.

L’informe també proposa una via a seguir que implica els set pilars de la Recomanació revisada del Consell de l’OCDE sobre l’accés a les dades de recerca procedents del finançament públic (Recommendation of the OECD Council concerning Access to Research Data from Public Funding): governança de les dades per a la confiança; normes i pràctiques tècniques; incentius i recompenses; responsabilitat, propietat i tutela; infraestructures sostenibles; capital humà; i, finalment, cooperació internacional per a l’accés a les dades de recerca.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Open Science – Enabling Discovery in the Digital Age al lloc web del Going Digital Toolkit.