L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha publicat l’informe OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021, que analitza les tendències clau en matèria de política científica, tecnològica i d’innovació dels països de l’OECD. Aquesta edició es centra en la pandèmia de la COVID-19 que ha desencadenat una mobilització sense precedents de les comunitats de ciència i innovació.

L’informe proporciona una anàlisi comparativa de les noves polítiques i instruments que s’utilitzen als països de l’OECD i en diverses economies emergents importants (inclosos el Brasil, la Xina, l’Índia, Indonèsia, la Federació Russa i Sud-àfrica). L’objectiu és impulsar la contribució de la ciència i la innovació al creixement i als reptes globals i socials.

Els vuit capítols d’aquesta edició analitzen principalment les respostes del sistema de recerca a la pandèmia, els impactes sobre el personal investigador, i finalment, les possibles implicacions de la crisi de la COVID-19 per al suport del govern a la investigació i la innovació empresarials.

Segons l’estudi, la ciència i la innovació estan jugant un paper essencial en proporcionar una millor comprensió científica del virus, així com en el desenvolupament de vacunes, tractaments i diagnòstics. Tant el sector públic com el privat han invertit milers de milions de dòlars en aquests esforços, acompanyats de la col·laboració internacional. Així mateix, les tecnologies emergents tenen un rol molt important per afrontar l’impacte de la pandèmia i en aquest sentit, l’enginyeria biològica i la robòtica poden ajudar a millorar la resiliència sanitària de les societats.

L’informe també recalca que la crisi econòmica que es desenvolupa reduirà severament les despeses d’investigació de les empreses, i els governs carregats de deute s’enfrontaran a múltiples demandes competents de suport financer. Aquest fet, a llarg termini, pot perjudicar els sistemes d’innovació en un moment en què la ciència i la innovació són necessàries per a fer front a l’emergència climàtica, complir els objectius de desenvolupament sostenible i accelerar la transformació digital.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l’informe OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021.